top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg

IK Ontwikkel op eigen wijze

Iedere school kan op eigen wijze met de systematiek aan de slag. Wil je alles zelf uitvinden of maak je gebruik van de mogelijkheden voor ondersteuning op maat?

Leefleerschool VAN BINNENUIT biedt verschillende manieren om je inhoudelijk te ondersteunen en begeleiden. Meesters van binnenuit inspireren en helpen professionals in je school vakmanschap en meesterschap ontwikkelen om op eigen wijze met de systematiek aan de slag te kunnen. 

 

In een telefonisch overleg (Contact) maak je samen met een ervaren Meester van binnenuit een stand van zaken op: Waar staat de school in ontwikkeling (Actualiteit)? En wat is nodig om een stap te maken (Behoefte)? Op basis daarvan wordt een aanbod op maat gemaakt.

Wil je advies bij het maken van een keuze? Neem dan Contact op. 

Scholen die zelf aan de slag willen, kunnen gebruik maken van dit overzicht.

Vliegende start_edited.jpg

Vliegende
start

Een studiedag voor het hele team om een goede start te kunnen maken met de systematiek. 

 

* Meesterklas

De dag start met een interactieve Meesterklas voor het hele team over het gedachtengoed achter de systematiek.  

* Marktplaats

Hierna een Marktplaats, waarbij het team in kleinere groepen dieper in de systematiek duikt en de mogelijkheden voor de eigen praktijk verkent.

 

* Werkplaats

Deelteams van collega's die in de praktijk nauw met elkaar samenwerken, gaan samen aan de slag en stemmen af hóe zij aan het werk willen en wát zij in de komende periode concreet gaan doen. 

Kosten: € 1640,00 voor 16 deelnemers (vrij van BTW).

Inclusief voorbereiding, materialen en toegang demo-omgeving. Exclusief reiskosten. 

Zelf aanschaffen: abonnement borden.

Scherm­afbeelding 2023-06-15 om 22.54.35.png

IK Ontwikkel
dag(deel)

Een vervolgstudiedag of -dagdeel op maat vanuit Actualiteit en Behoeften van het team. 


* Meesterklas

Bijvoorbeeld over van methode naar leerlijn, referentieniveaus, thematisch taalonderwijs, formatief evalueren, portfolio of eigenaarschap. 

 

* Marktplaats 

Teamleden gaan  inhoudelijk aan de slag met kwaliteit en doorgaande lijnen. Zij verdiepen zich in relevante theorie en mogelijkheden.

* Werkplaats 

Deelteams van collega's die in de praktijk nauw met elkaar samenwerken, gaan samen aan de slag vanuit de Onderzoekscyclus van binnenuit en stemmen af wat zij de volgende periode willen doen. 

Kosten:  920,00 per dagdeel of   1640,00 per hele dag voor 16 deelnemers (vrij van BTW). Inclusief voorbereiding en materialen en toegang demo-omgeving. Exclusief reiskosten.

aspirant Pilot

IK Ontwikkel
ondersteuning 

Een jaar lang inhoudelijke ondersteuning voor het kernteam IK Ontwikkel in beeld van je school. 

 

We adviseren om een kernteam verantwoordelijk te maken voor de manier waarop de school met de systematiek aan de slag gaat.

 

Ideale samenstelling: directie, IB (als KC) en per leefleerplein een collega met de voeten stevig in de klei (bijvoorbeeld iemand van onderbouw, middenbouw en bovenbouw). Dit kernteam maakt ook een schooleigen kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! IK Ontwikkel in beeld.


* Online overleg

Gedurende het schooljaar drie keer een online overleg van 1,5 – 2 uur. 

* Sparren

Leden van het kernteam kunnen op basis van eigen behoefte altijd contact opnemen om tussentijds te sparren.

Kosten: 
 1600,00 vrij van BTW.

Klein kind met grote glazen

IK Ontwikkel
pakket

Een jaartraject met een vliegende start, een studiedag, twee studiedagdelen en inhoudelijke ondersteuning van het kernteam. 


* Vliegende start

Een studiedag voor het hele team om een goede start te kunnen maken met de systematiek. 

 

* Een studiedag

Een studiedag op maat vanuit Actualiteit en Behoeften van het team. 

* Twee studiedagdelen

Kies uit een hele dag of twee losse dagdelen. Het is ook mogelijk om in de ochtend een Meester van binnenuit in bepaalde groepen te laten voordoen, meedoen of meebeleven en die ervaring vervolgens te gebruiken voor de bijeenkomst met het team.  

* Ondersteuning

Inhoudelijke ondersteuning voor het kernteam IK Ontwikkel in beeld. 

Kosten:  6220,00 voor 16 deelnemers (vrij van BTW). Inclusief voorbereiding en materialen. Exclusief reiskosten.

Magic Hat
Krachtig vakmanschap centraal!

Goed onderwijs is een ambacht wat zich kenmerkt door krachtig vakmanschap én een vleugje magie. Scholen die op eigen wijze aan de slag willen met de systematiek, kunnen gebruik maken van onderstaand overzicht.  


1. Maak inhouden helder: Wat kan én moet geleerd? En wanneer?
Weet iedereen in de school wat de bedoeling is? Wat kan en moet geleerd? In de online ondersteunende omgeving vind je verschillende kaarten, waarop de (kern)doelen per kernactiviteit en per domein vertaald zijn in IK-doelen voor kinderen in een doorgaande lijn. Zo heeft het kind zicht op wat er te leren valt en daarnaast is het ondersteunend voor professionals om te weten over welke doelen en inhouden het gaat bij het ontwerpen van hun onderwijs.

2. Spreek af: Hoe meet en weet je wat kinderen kennen en kunnen? 
Op welke manieren wil de school het leren (formatief) evalueren? Ga hierover samen in gesprek. Hoe doe je dat met jongere kinderen? En hoe met ouderen? Wanneer doe je dat? En hoe zorg je dat het evalueren van leren de ontwikkeling ondersteunt? Hoe doe je dat cyclisch en systematisch? Welke informatie heb je nodig voor je handelen? En hoe ga je dit registreren? Gebruik de IK Ontwikkel app om ontwikkeling in beeld te brengen en hierover te communiceren.

3. Beschrijf kwaliteit in handelen.  
Kwaliteit
is niet wat je zégt, maar wat je dóet. Het wordt zichtbaar, hoorbaar, merkbaar en voelbaar in de praktijk van alledag. Kernteams in scholen borgen hun kwaliteit door het handelen van professionals te beschrijven in een schooleigen kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! In de online omgeving vind je hiervoor per kernactiviteit een basiskaart. Allemaal in open bestandsindeling (Word-documenten), zodat scholen het eraf kunnen halen en eenvoudig aanpassen voor de eigen school. Handig!

Overzicht
bottom of page