ย 
kinderen illustraties totaal_edited.jpg

IK Ontwikkel...

in kernactiviteiten

IK Ontwikkel in verbinding

Verbinden van vakken, inhouden, (kern-)doelen, activiteiten, mensen, vaardigheden en binnen- en buitenschools leren.

โ€‹

IK Ontwikkel in verbinding boeiend onderwijs op maat op een stevige (pedagogische) basis. Betekenisvolle activiteiten waar voor ieder te leren valt. 

Schermafbeelding 2022-04-28 om 11.47_edited.jpg

Kernactiviteiten

De (kern-)doelen voor de basisschool vertaald in IK-doelen voor kinderen. Logisch verdeeld in verschillende kernactiviteiten en domeinen.  

โ€‹

Stevige basis (ga naar pagina)

Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit vraagt om een stevige (pedagogische) basis. 

Het gaat om leren voor het leven en leven om te leren.

โ€‹

Onderwijs gaat over jou. Ontdekken wie je bent. Wat je bij kunt dragen. Wat je talenten, passies en kwaliteiten zijn. Hoe je dichtbij jezelf kunt blijven. Hoe jij leert en hoe je samen beter, liever, mooier, gelukkiger, socialer en duurzamer kunt leven en leren. 
 

Wereldwijs (ga naar pagina)

Kennis en vaardigheden gericht op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, digitale geletterdheid, mondelinge taal en Engels. 

โ€‹

Kennismaken met de wereld, erin thuis raken, jezelf leren tot die wereld verhouden en ontdekken wat jij bij kunt dragen aan een betere wereld. Gericht op welzijn van mens en natuur. 

โ€‹

Lezen & schrijven (ga naar pagina)

Lezen en schrijven is boeiend. Betekenisvol onderwijs gericht op de doelen van geschreven taal 

โ€‹

Om zelfstandig en actief mee te kunnen doen in onze geletterde samenleving is het van belang te kunnen lezen en schrijven, waarbij lezen en schrijven in verbinding staan. Met elkaar en met de wereld. 

โ€‹

Rekenen & wiskunde (ga naar pagina)

In boeiend rekenonderwijs op maat valt voor ieder kind te leren. 

 
Vaardigheden om te kunnen redeneren, inschatten en logisch denken. Rekenen hoort bij ons leven. Ontwikkelen in rekenonderwijs van Binnenuit vraagt om een methodiek die ervoor zorgt dat rekenen voor alle kinderen boeiend is en ieder kind uitgedaagd wordt tot een volgend stapje in ontwikkeling.

โ€‹

Bewegen (winter 22-23)

Bewegen als instrument om mee te doen, vitaal te blijven en actief te leren. 

โ€‹

Verbinding tussen de kernactiviteiten en in verbinding met de echte wereld, maar ook letterlijk bewegen. Bewegen is van levensbelang voor zowel je lichamelijke als geestelijke ontwikkeling.

Lachend portret

Ondersteuning naar Behoefte

De materialen op de borden ondersteunen om boeiend onderwijs op maat in jouw school te realiseren. Volledig zelf ontwerpen óf met gebruik van bestaande methoden. 

Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, doen we dat met Meesters van binnenuit. Een divers stelletje. Om van te leren. Goed in wat ze doen. Meesterlijk goed zelfs. Ze komen uit de praktijk en willen graag bijdragen. Met liefde en plezier delen ze hun vakmanschap. Op allerlei gebied. En altijd van binnenuit. Neem even 
Contact op via de website als je Behoefte hebt aan ondersteuning op maat!

Voor ZZP-ers

Wil je als zelfstandige gebruik maken van alle materialen om scholen van binnenuit te begeleiden? 

 

Volg dan van binnenuit een traject op maat om je Meesterschap van binnenuit te ontwikkelen. Kijk hier voor meer info.

ย