top of page
kinderen illustraties totaal_edited.jpg

IK Ontwikkel...

In, met en voor de praktijk

Ondersteunend materiaal 

voor boeiend onderwijs op maat

Home: Veelgestelde vragen

IK Ontwikkel van professionals voor professionals, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Doel is dat het op iedere school mogelijk wordt onderwijs op maat te realiseren. IK Onwikkel continu. Op basis van nieuwe inzichten uit wetenschap en (jouw) praktijk. We stellen bij en vullen aan. IK Ontwikkel daarom altijd Actueel.  

Ontwikkelen van binnenuit

IK Ontwikkel van binnenuit. Vanuit de behoefte aan materialen die ondersteunend zijn aan ieders unieke groei in een doorgaande lijn.  Om boeiend maatwerk te kunnen realiseren. 

Groei zichtbaar maken

IK Ontwikkel in een oogopslag (brede) ontwikkeling IN BEELD. Zonder hoepels en latten. Groei ten opzichte van jezelf met het referentieniveau als enige norm.

It takes a village

IK Ontwikkel PLAN maken kind, ouder en professional eenvoudig op maat. Of het nu om onderwijs, opvang of zorg gaat. We doorbreken de schotten, omdat 'samen' werkt.

Eigenaarschap

IK Ontwikkel materialen die ruimte geven aan autonomie en gericht zijn op eigenaarschap. Je komt tenslotte pas écht tot ontwikkeling als je van binnenuit gemotiveerd bent.

Doelen in kaart

IK Ontwikkel KAARTen waarop de doelen voor de basisschool vertaald zijn in ik-doelen voor kinderen. Logisch verdeeld in domeinen binnen een samenhangend geheel.

Vakmanschap 

IK Ontwikkel neemt de Middeleeuwse gilden als voorbeeld en inspiratiebron. Vakmanschap leer je immers als Leerling in de praktijk van een Meester. Van Leerling, naar Prof naar Meester. 

Methode-onafhankelijk

IK Ontwikkel materialen om verantwoord boeiend onderwijs op maat te realiseren. Volledig zelf je onderwijs ontwerpen of met gebruik van methoden die bekend zijn op je school. 

Doorgeven wat werkt

IK Ontwikkel is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ontwikkelen gebeurt in, met en voor de praktijk. Wat werkt wordt deelbaar. Met jou én voor jou. 

Volledig doorgaande lijnen

IK Ontwikkel start met materialen en een doorgaande lijn voor het primair onderwijs. Er ligt echter een wens en intentie om door te ontwikkelen tot doorgaande lijnen 0-18 jaar. 

Eigentijdse vormgeving

In de winkel vind je eigentijds en mooi vormgegeven materialen byMundus.  IK Ontwikkel niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vormgeving afgestemd op behoefte!

School Notebook

DOEN in de praktijk. 
ERVAREN wat werkt. 
DEELBAAR maken.
DOORGEVEN aan anderen! 

Schermafbeelding 2021-10-01 om 14.21.24.png
Materialen
Gedachtengoed

In de loop van 2022 vind je op deze site steeds meer materialen en middelen. Zij worden ontwikkeld door en voor scholen die het leerstofjaar-klassensysteem loslaten en niet meer uitgaan van 'het gemiddelde'. Zo hoef je als school het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. 

Gedachtengoed

Op deze pagina vind je meer over het gedachtengoed van binnenuit. De materialen van IK Ontwikkel zijn hierop gebaseerd. In basis gaat het om een manier van kijken en handelen die al decennia bekend is binnen scholen die de pedagogiek als stevige basis zien. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. 

Materialen

Op deze pagina materialen die helpen om onderwijs op maat te realiseren. Onafhankelijk van de methode die je gebruikt. Zo vind je bijvoorbeeld de doelen (PO) in Kaart in een doorgaande lijn. De materialen zijn gratis beschikbaar voor leden. Scholen die mee ontwikkelen zijn vanzelf lid.

Wereldwijs

Via deze pagina krijg je toegang tot Wereldwijs borden, zodat je zelf thematisch 'Wereldwijs' onderwijs kunt ontwerpen. De borden zijn gemaakt in, met en door collega's in het hele land in samenwerking met Wereldwijze Meesters. Zo hoef je het wiel niet zelf uit te vinden. De borden bieden samen met de kaarten voor 'Lezen en schrijven' en 'Rekenen en wiskunde' aanbod voor alle kerndoelen. Volop schoolbrede thema's met Wereldwijze praktijken. Inclusief theoretische achtergronden. 

APP IN BEELD en PLAN

Op deze pagina vind je meer informatie over de APP. In de APP breng je (brede) ontwikkeling IN BEELD door middel van formatief evalueren (PO). Groei ten opzichte van jezelf met het referentieniveau als enige norm.  Ook maak je in de APP als professional samen met ieder kind en ouder eenvoudig een PLAN op maat vanuit behoeften. 

Winkel

De winkel is een extraatje. Je vind er eigentijdse en mooi vormgegeven materialen byMundus. Van een 'Hoe gaat het met mij-meter' tot een portfolio-map met tabbladen. Van hippe verjaardagskaarten tot gepersonaliseerde schoolposters. En van Activiteitenkaarten tot handige kaarten voor je dagplanning. 

De materialen, middelen en aanpakken zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken. Samen vormen ze een complete ondersteunende systematiek. Alles is immers met alles verbonden. Daarom vind je dezelfde taal en wordt gewerkt vanuit dezelfde uitgangspunten. Zo wordt het voor iedere school mogelijk om passend en boeiend onderwijs op maat te realiseren.  

Wereldwijs

IK Ontwikkel APP helpt om werkelijk onderwijs op maat te realiseren. Krachtig in al zijn eenvoud. Zonder hoepels en latten. Groei ten opzichte van jezelf IN BEELD met het referentieniveau als enige norm. Met direct een PLAN op maat vanuit Behoefte.


Daar wordt jong én oud blij van!

Home: Afbeelding
bottom of page