top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg

Over ons

IK Ontwikkel coöperatie U.A. is opgericht om gereedschap te delen, zodat ieder team kan ontwikkelen in onderwijs van binnenuit. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. We staan voor krachtig vakmanschap van binnenuit, verbinden theorie en praktijk en delen wat in die praktijk ontwikkeld wordt. Zo hoeven scholen niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.  

IK Ontwikkel coöperatie U.A. om bij te dragen aan onderwijs wat goed is voor de mens én voor de wereld. Voor de samenleving én de Aarde. Nu en in de toekomst. We streven naar een toekomstbestendig, eerlijk, lerend onderwijssysteem waar ieder kind groeit en waar maatwerk logisch is. We vinden dat school een plek moet zijn waar verschillen als rijkdom worden gezien en zijn ervan overtuigd dan ieder kind kan én wil leren. Daarbij vinden we dat ieder kind, ieder mens, moet worden gehoord, gezien, geaccepteerd en gewaardeerd. Zodat iedereen opvalt en niemand uit hoeft te vallen. 

 

IK Ontwikkel coöperatie U.A. biedt een antwoord op de toets- en regeldruk die kinderen, professionals en ouders ervaren door het gebruik van een ontwikkelingsgericht alternatief. Dat is klaar voor 0-13 jaar en er ligt een ambitie om door te ontwikkelen voor 0-21 jaar. Als dát lukt, zou dat het afscheid kunnen betekenen van niveau-indelingen en niveau-denken. 

 

IK Ontwikkel coöperatie U.A. is opgericht door mensen uit de praktijk voor mensen in de praktijk. Als oprichters vormen we het dagelijks bestuur. De ontwikkelteams waar we mee werken bestaan uit Meesters met een bepaald specialisme die elkaar -tijdelijk of structureel- ontmoeten rondom een bepaald thema of een kernactiviteit. Aan de coöperatie is vanaf de start ook een vormgever, een facilitair ondersteuner, een technisch ontwikkelaar en een bedrijfskundige verbonden. Scholen betalen een vergoeding voor gebruik van de volledige online ondersteunende omgeving en daarnaast licentiekosten per leerling bij het gebruik van de app. 
 

We hopen van harte dat je iets hebt aan wat we delen, want we willen graag bijdragen aan mooi en krachtig mens- en wereldgericht onderwijs. Met jou. Voor jou. En natuurlijk voor al die kinderen in onze scholen. 
 

Veel IK Ontwikkelplezier!

Anneleen, Nicole en Carla 

(oprichters IK Ontwikkel coöperatie U.A.)

Over: Over
bottom of page