top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg

Over ons

IK Ontwikkel coöperatie U.A. is van professionals voor professionals en heeft als doel het delen van een eigenwijze, ondersteunende Leerling Ontwikkel Systematiek. Verrassend anders 🌱  

 

IK Ontwikkel... van de praktijk voor de praktijk. Als oprichters van de coöperatie werken we bij elkaar ruim 50 jaar met heel veel plezier in het onderwijs. Van binnenuit ontwikkelden we heel wat jaren onze eigen materialen en middelen. Gevoed door wetenschap uit theorie en de eigen praktijk. In verschillende rollen. Samen met honderden professionals in vele scholen. Met Meesters op allerlei gebieden. En met maatschappelijk partners. Met kinderen. Met ouders. Altijd in, met, door en voor de praktijk. 

IK Ontwikkel... om bij te dragen aan onderwijs wat goed is voor de mens én voor de wereld, voor de samenleving en de Aarde. We willen bijdragen aan een toekomstbestendig, eerlijk, lerend onderwijssysteem waar ieder kind groeit en waar maatwerk de standaard is. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. We geloven dat school een plek moet zijn waar verschillen als rijkdom worden gezien. Waar je écht wordt gehoord, gezien, geaccepteerd en gewaardeerd. Waar iedereen opvalt en niemand uit hoeft te vallen. 


IK Ontwikkel... sinds 2004 en continu. Onze droom is dat iedereen kan ontwikkelen van binnenuit. Terug naar de bedoeling. Het goede doen voor ieder kind. Onderwijs zo mooi als onderwijs kan zijn. In oktober 2022 werd een coöperatie
 opgericht met als doel het breed kunnen delen van dat wat in al die jaren ontwikkeld is. Om anderen een vliegwiel te bieden. Zodat niemand het wiel helemaal zelf uit hoeft te vinden. Omdat we graag samen het onderwijs beter te maken. Eerlijker. Leuker. Inclusiever. Boeiender. Natuurlijker. Levendiger. 

 

IK Ontwikkel... is een antwoord op de toets- en regeldruk die kinderen, professionals en ouders ervaren. Gemaakt voor het basisonderwijs, maar hebben de ambitie door te ontwikkelen voor 0-21 jaar. Als dát lukt, zou dat het afscheid kunnen betekenen van niveau-indelingen en niveau-denken. Omdat dan ieder op eigen wijze (en in verbinding met anderen en de omgeving) zijn of haar eigen unieke versie kan ont-wikkelen.

 

IK Ontwikkel... samen. Aan het inhoudelijk ontwikkelteam is ook een vaste vormgever (Mundus), een facilitair ondersteuner (Peter), een technisch ontwikkelaar (Vincent) en een bedrijfskundige (Gerben) verbonden. Scholen betalen een bijdrage voor gebruik van de volledige online omgeving en daarnaast licentiekosten per leerling bij het gebruik van de app. 
 

We hopen van harte dat je iets hebt aan wat we delen, want we willen graag bijdragen. Met jou. Voor jou. En natuurlijk voor al die kinderen in onze scholen. 

En dat doen we met alle liefde en plezier!

 

Namens IK Ontwikkel TEAM, 

De oprichters Anneleen, Nicole en Carla 

Over: Over
bottom of page