top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg

Over ons

IK Ontwikkel coöperatie U.A. is van professionals voor professionals en heeft als doel het breed delen van een eigenwijze, ondersteunende Leerling Ontwikkel Systematiek, zodat ieder kan ontwikkelen in onderwijs van binnenuit. 

 

IK Ontwikkel... van de praktijk voor de praktijk. Anneleen, Carla en Nicole zijn de oprichters van de coöperatie. Zij zijn leerkrachten. Al tientallen jaren werken zij met heel veel plezier in het onderwijs. En ze ontwikkelen. Gevoed door Wetenschap van binnenuit, door theorie en de eigen praktijk. In verschillende rollen. Samen met honderden professionals in vele scholen. Met Meesters op allerlei gebieden. En met maatschappelijk partners. Met kinderen. Met ouders. Altijd in, met, door en voor de praktijk. 

IK Ontwikkel... om bij te dragen aan onderwijs wat goed is voor de mens én voor de wereld, voor de samenleving en de Aarde. Een toekomstbestendig, eerlijk, lerend onderwijssysteem waar ieder kind groeit en waar maatwerk de standaard is. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. School als plek waar verschillen als rijkdom worden gezien. Onderwijs waar je allemaal écht wordt gehoord, gezien, geaccepteerd en gewaardeerd. Waar iedereen opvalt en niemand uitvalt. 


IK Ontwikkel... sinds 2004 en continu. De droom is dat iedereen kan ontwikkelen in onderwijs van binnenuit. Terug naar de bedoeling. Onderwijs zoals onderwijs zou moeten zijn. In oktober 2022 werd een coöperatie
 opgericht met als doel het breed kunnen delen van dat wat inmiddels ontwikkeld is. Zo hoeft niemand het wiel helemaal zelf uit te vinden en kunnen we samen van binnenuit het onderwijs beter maken. Eerlijker. Leuker. Inclusiever. Boeiender. Natuurlijker. Levendiger. 

 

IK Ontwikkel... een antwoord op de toets- en regeldruk die kinderen, collega's en ouders ervaren. Nu nog alleen voor het basisonderwijs, maar met de ambitie door te ontwikkelen voor 0-21 jaar. Als dát lukt, hebben we in dit land geen niveau-indelingen en niveau-denken meer nodig, maar kan ieder op eigen wijze (en in verbinding met anderen en de omgeving) zijn of haar eigen unieke versie ont-wikkelen.

 

IK Ontwikkel... samen. Het team bestaat op dit moment uit de oprichters als vaste leden en een wisselende samenstelling van betrokken Meesters uit de praktijk. Aan het inhoudelijk team is ook een vaste vormgever (Mundus), een facilitair ondersteuner (Peter) en een technisch ontwikkelaar (Vincent) verbonden. Op dit moment is het nog zo geregeld dat scholen een kleine bijdrage betalen voor het gebruik van de online omgeving en daarnaast licentiekosten per leerling bij het gebruik van de app. Hoe dat in de toekomst gaat, zullen de toekomstige leden van de coöperatie (mee) gaan bepalen. Wie die leden zijn en hoe een en ander in de toekomst georganiseerd gaat worden, zal duidelijk zijn als de tijd daar is. 
 

We hopen van harte dat je iets hebt aan wat we delen, want we willen graag bijdragen. Met jou. Voor jou. En natuurlijk voor al die kinderen in onze scholen. 

En dat doen we met alle liefde en plezier!

 

Namens IK Ontwikkel TEAM, 

Anneleen, Nicole en Carla

Over: Over
bottom of page