top of page
Home: Veelgestelde vragen

Toelichting taal

In doelenoverzichten en methodes wordt meestal onderscheid gemaakt tussen mondelinge taal (spreken en luisteren) en schriftelijke taal (lezen en schrijven). In het referentiekader zie je een splitsing in: gesprekken, luisteren, spreken, lezen, schrijven. 

Wie zich verdiept in de doelen behorende bij de referentieniveaus, valt al snel de samenhang tussen lezen en luisteren aan de ene kant en spreken en schrijven aan de andere kant op. Waar het bij lezen en luisteren vooral gaat over begrijpen, interpreteren en evalueren van wat je hoort en leest, gaat het bij schrijven en spreken met name over jezelf uiten en jouw boodschap afstemmen op de lezer/luisteraar.

 

Er is bewust gekozen om de doelen zo te ordenen, dat de samenhang lezen & luisteren en spreken & schrijven extra goed duidelijk wordt. Dit geeft kinderen en professionals fijn inzicht en overzicht en bovendien draagt het bij aan rijkere activiteiten, waarin doelen logisch verbonden zijn. 

Schermafbeelding 2022-08-16 om 18.53.26.png

Doordat doelen als deze bij elkaar staan wordt direct duidelijk dat het gaat om ‘jezelf uiten’ en dat het kan zijn dat een kind dit mondeling beter kan dan schriftelijk. Of andersom. Of dat het bijvoorbeeld helpt om het eerst schriftelijk voor te bereiden, voordat je gaat spreken. Of andersom.  

Schermafbeelding 2022-08-16 om 18.53.40.png

Hier wordt duidelijk dat er overeenkomsten, maar ook (nuance)verschillen zijn tussen de doelen van spreken en schrijven (en zo ook van lezen en luisteren). 

Boeiende activiteiten

Streef ernaar om alle domeinen van taal zoveel mogelijk in samenhang met elkaar èn vanuit inhoudsvolle contexten aan bod te laten komen in boeiende activiteiten. Professionals die hierop eigen meesterschap willen ontwikkelen, kunnen terecht bij leef-leerschool van-Binnenuit. 

bottom of page