kinderen illustraties totaal_edited.jpg

IK Ontwikkel...

van Binnenuit

Van binnenuit 
De materialen van IK Ontwikkel ondersteunen bij ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit.

Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit is een manier van kijken en handelen die herkenbaar is in scholen die de pedagogiek als stevige basis nemen, in welke vorm dan ook. De professionals in deze scholen kijken met een pedagogische blik (theorie van de Rode bril®) en handelen vanuit het ABC voor ontwikkeling van Binnenuit®.

Leuke jongen met lang haar

ABC

voor ontwikkeling van Binnenuit

Actualiteit = Startpunt

Start bij wat er is.

Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je?

 Wat weet je? Wat doe je? Wat kun je? 

Behoefte = Uitgangspunt

Ga uit van wat nodig is.

Wat wil je? Wat draag je bij? 

Welke vraag stel je?

Contact = Voorwaarde

Zorg voor verbinding.

Wie ben ik? Wie ben jij? 

Wat kunnen wij?

abc-14.png

Wat heb jij nodig om te groeien?

Behoeften zijn uitgangspunt voor inrichting en materialen, omgeving, organisatie en handelen. 
 

Ontwikkeling in onderwijs van Binnenuit ziet er in iedere school anders uit. Ieder mens is immers anders en heeft iets anders nodig om op eigen wijze zijn of haar mooiste en unieke versie te ont-wikkelen. Dat vraagt van professionals keuzes 'op maat' op de Terreinen van invloed. Ervaring leert dat de mate van flexibiliteit en wendbaarheid op de  vier Terreinen van invloed bepalend is voor het welslagen van boeiend onderwijs op maat.  

Terreinen van invloed

Organisatie

Team

Groepen

Ritmes, routines, rituelen

Inrichting en materialen

Werkplekken

Materialen

Zorg dragen

Vakmanschap

Kijk op ontwikkeling
Ontwerpen

Zo doen wij dat!

Communicatie

Gezamenlijke taal

Ouders

Buurt - wijk - samenleving

Aan de slag schema V2.png

Kenmerken

Iedere school is anders en ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit gebeurt in ieder school op eigen wijze. Toch is er een bepaalde herkenbaarheid. De manier van kijken en handelen van de professionals leidt namelijk tot onderwijs met de volgend kenmerken:

Inclusief

Een doe-plaats voor het leven waar iedereen erbij hoort, van waarde is en ertoe doet. 

Kwaliteit = DOEN

Kwaliteit is dagelijks werk. Zichtbaar, voelbaar en merkbaar in de praktijk.

Verantwoordelijk

Eigenaarschap ligt waar het hoort en zorg dragen we samen.

Eigen wijze

Op eigen wijze jouw mooiste en beste unieke versie ont-wikkelen.

Boeiend

Een veilige, maar uitdagende leef- en leeromgeving voor jong en oud.

Betekenisvol

Bijdragen aan welzijn voor mens en wereld. Van waarde voor de samenleving en de Aarde. 

Kind model