top of page
kinderen illustraties totaal_edited.jpg

IK Ontwikkel...

Wereldwijs

Home: Veelgestelde vragen

Via deze pagina krijg je toegang tot Wereldwijs borden, zodat je zelf thematisch 'Wereldwijs' onderwijs kunt ontwerpen. De borden zijn gemaakt in, met en door collega's in het hele land in samenwerking met Wereldwijze Meesters. Om zo mee aan de slag te kunnen! De borden dekken samen met de kaarten voor 'Lezen en schrijven' en 'Rekenen en wiskunde' de kerndoelen. 

Klik op deze link als je nieuwsgierig bent naar de sneak preview van zo'n Wereldwijs bord! 

Wat is Wereldwijs onderwijs?

Wereldwijs onderwijs is levend onderwijs. Leren van en voor het leven voor jong en oud. In verbinding. Tussen vakken, inhouden, activiteiten, doelen, mensen, binnen- en buitenschools leren.

 

Kinderen en professionals DOEN. Echt echt. Ze zetten hun eigen Wereldwijze praktijk op. Denk bijvoorbeeld aan een supermarkt, schooltuin of wensbureau. Want de echte wereld verbindt! Samen verantwoordelijk zijn voor een eigen versie van het echte leven. Kinderen doen al van jongs af aan ècht mee. We bouwen boeiende oefentuinen voor die grote wereld. In een Wereldwijze praktijk hoort iedereen erbij, is op eigen wijze van waarde en doet ertoe!

Onder deze link vind je theorie en achtergrond.
Onder deze link wat meer informatie vanuit de praktijk (voorbeelden, lesmateriaal, ideeën).

Leuke jongen met lang haar

Hoe bouw je zo'n Wereldwijze praktijk op?

Het jaar wordt verdeeld in 5-6 periodes.  Iedere periode heeft dezelfde opbouw. De ervaring leert dat ritmes zorgen voor duidelijkheid, balans en rust. Net zoals in de natuur. 
 

Fase 0: Voorbereiding

Een stand van zaken op basis van de sleutel voor ontwikkeling van binnenuit (het ABC)

Fase 1: Verkennen

Na deze voorbereiding start in de groep de verkenningsfase.

Fase 2: Plan maken 
De vragen en ideeën die zijn ontstaan in de verkenningsfase leiden in deze fase tot plannen voor het opbouwen van een Wereldwijze praktijk.

 

Fase 3: DOEN 
In deze fase is de groep volop in bedrijf.

 

Fase 4: Vieren 
In deze fase is er wat te vieren: wat is er veel geleerd en bereikt!

Onder deze link vind je wat uitgebreidere uitwerking van de fasen. 

 

Reis in beeld!

Breng ontwikkeling in beeld op de Wereldwijswand.

 

De leer- en leefomgeving is boeiend. Ergens in de ruimte is een wand waarop de reis van de groep in beeld gebracht wordt. Zichtbaar is welke plannen en vragen er leven. Wat er al gerealiseerd is en wie welke rol heeft in de Wereldwijze praktijk. Onder deze link vind je een aantal inspirerende voorbeelden. 

Totaaloverzicht
domeinen en thema's  

Kind model

Ondersteuning naar Behoefte

Met de materialen op deze site kun je in jouw school Wereldwijs onderwijs realiseren. Volledig zelf ontwerpen óf met gebruik van bestaande methoden. 

Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, doen we dat van binnenuit. Neem dan even Contact op via de website met je vraag!

bottom of page