top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

IK Ontwikkel bewegen

Bewegen omdat het kan. En omdat het moet. We bewegen tussen vakken, inhouden, activiteiten, doelen en binnen- en buitenschools leren. Onderwijs in beweging boeit.  

Beweging is belangrijk voor zowel de lichamelijke als de geestelijke ontwikkeling. Door het bewegen wordt ons brein gestimuleerd en worden hersenverbindingen gemaakt. Ook neemt het risico op chronische ziekten, overgewicht en depressie af als mensen bewegen. Motorische ontwikkeling als instrument om actief mee te kunnen doen in onze samenleving.

Dansend meisje

Borden Bewegen

Handige borden, zodat je boeiend bewegingsonderwijs op maat kunt realiseren vanuit leerlijnen. Inclusief theoretische achtergronden. 

De borden zijn gemaakt met, door en voor leraren in het hele land in samenwerking met Wereldwijze Meesters. Ze worden steeds aangevuld, zodat ze altijd Actueel zijn.

 

Je kunt alles aanpassen, maar hoeft zelf het wiel niet uit te vinden. Samen met de borden voor stevige basis, taal, rekenen en Wereldwijs vormen de borden een aanbod voor alle kerndoelen. 

Inhoud borden Bewegen 

Kwaliteitskaart (verwacht)
Zo doen we dat! Bewegen - Over inrichting, handelen professional, materialen en middelen.

 

Kaarten met IK-doelen en inhouden

Theorie en achtergronden 

Bord bewegen

Met een abonnement kun je een jaar lang gebruik maken van ALLE borden. 

IK Ontwikkel continu. We doen, ervaren, stellen bij, vullen aan en delen. Altijd met, voor en door professionals van binnenuit. 

Schermafbeelding 2022-08-24 om 13.49_edited.jpg
bottom of page