top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.png

IK Ontwikkel vakmanschap

Leer onderwijs ontwerpen, passend bij de visie, het team en de kinderen van jullie school of kindcentrum.  
 

Ga zelf met de materialen aan de slag of kies voor ondersteuning bij de invoering en praktijkgerichte scholing op maat van een ervaren Meester van binnenuit. 

Op basis van actuele inzichten uit theorie en praktijk. Vanuit leerlijnen, thematisch, ondersteunend aan vakmanschap en met de mogelijkheid om methoden als bron te gebruiken.

IK Ontwikkel scholing

IK Ontwikkel geeft je de bouwstenen in handen om onderbouwd, verantwoord en op eigen wijze onderwijs te ontwerpen én ontwikkeling van ieder kind in beeld te brengen.

Leer werken met de materialen van IK Ontwikkel en verbind actuele inzichten uit theorie met jouw dagelijkse praktijk. Een ervaren Meester van binnenuit ondersteunt graag bij de invoering en het verzorgen van scholing op maat. 

kurk (1).jpg

Vakmanschap van binnenuit

kurk (1).jpg

1. Maak inhouden helder.

Weet wat kan én moet geleerd. En wanneer.

 

Zorg dat je overzicht hebt van de inhouden en doelen in een doorgaande lijn in taal die voor kinderen te begrijpen is. Dat geeft kinderen niet alleen zicht op wat er te leren valt, maar biedt jou ook ondersteuning bij het ontwerpen van je onderwijs.

Op de borden vind je kaarten, waarop alle (kern)doelen vertaald zijn in IK-doelen voor kinderen in een doorgaande lijn.

2. Ontwerp je onderwijs.

Beschrijf kwaliteit in handelen.

 

Kies waar mogelijk voor samenhang tussen doelen, activiteiten, instructies, mensen, materialen en middelen, binnen- en buitenschools leren. Borg kwaliteit door het handelen van professionals te beschrijven in een schooleigen kwaliteitskaart.

Op de borden vind je per ontwikkelgebied een basiskaart Zo doen wij dat!

3. Evalueer het leren.

Meet en weet wat kinderen kennen en kunnen.

 

Toets zoveel mogelijk in het gewone werk of je doelen en bedoelingen dichterbij komen. Maak gebruik van meerdere vormen om het leren te evalueren en registreer wat een kind wél kan.

De app gebruik je om groei ontwikkelingsgericht in beeld te brengen en hierover te communiceren.

Vakmanschap van binnenuit

Zélf nadenken. Zelf ontwerpen.

 

Focus op vakmanschap van professionals.

Verkennen.jpg

IK Ontwikkel
verkennen

Geïnspireerd in de Meesterklas en behoefte aan een verkenning met je hele team?

 

Neem contact op voor een online Meesterklas op maat of kies voor een bijeenkomst op locatie om de mogelijkheden voor jullie school of kindcentrum te ontdekken. 

bottom of page