top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

IK Ontwikkel Wereldwijs

Op school leer je samen van en voor het leven. Liefst in verbinding tussen vakken, inhouden, activiteiten, doelen, mensen, binnen- en buitenschools leren.

Wereldwijs worden kinderen als onderwijs van betekenis is. Interessante thema's helpen hen thuis te raken in de wereld. Dat gebeurt niet door invuloefeningen in werkboekjes, maar door rijke kennis op te doen over heden en verleden én samen nieuwe kennis te construeren. Luisteren naar verhalen, boeiende teksten lezen, zelf nadenken, onderzoeken, opzoeken, filosoferen, de diepte ingaan, uitzoeken, maken, creëren. Niet allemaal stilletjes aan een tafel, maar levendig door veel DOEN.

 

Bijvoorbeeld omdat je een wereldwijze praktijk opzet - een eigen versie van het echte leven - want het echte leven verbindt. Denk aan een levensechte versie van een supermarkt, moestuin, repareercafé, museum of een wensbureau waar kinderen samen verantwoordelijk voor zijn. Daar valt veel te leren! Taal en rekenen krijgen een natuurlijke plaats in het geheel en iedereen kan al van jongs af aan 'gewoon' meedoen. Zo wordt je school een boeiende oefentuin om de grote wereld te ontdekken, te begrijpen en er op eigen wijze in thuis te raken. In een wereldwijze praktijk hoort iedereen erbij, zijn verschillen rijkdom en is ieders bijdrage van waarde!

Leuke jongen met lang haar

Wereldwijs borden

Handige borden, zodat je in je eigen school thematisch 'Wereldwijs' onderwijs kunt vormgeven vanuit leerlijnen. Heldere inhouden, diepgang, samenhang en rijke teksten. Zelfs de werelddoelen en canonvensters zijn verbonden. Inclusief theoretische achtergronden. 

 

De borden zijn gemaakt met, door en voor leraren in het hele land in samenwerking met Wereldwijze Meesters. Ze worden steeds aangevuld, zodat ze altijd Actueel zijn.

 

Je kunt alles aanpassen, maar hoeft zelf het wiel niet uit te vinden. Samen met de borden voor stevige basis, taal, rekenen en bewegen vormen de borden een compleet aanbod voor alle kerndoelen. 

Inhoud borden Wereldwijs

Kwaliteitskaart
Zo doen we dat! Wereldwijs - Over inrichting, handelen professional, materialen en middelen.

 

Kaarten met IK-doelen en inhouden

Kennis van de wereld - Bron: SLO Oriëntatie op jezelf en de wereld

Spel en onderzoek - Bron: SLO onderzoeken en ontwerpen (W&T), informatievaardigheden

Digitaal vaardig - Bron: SLO Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en Computational Thinking  

Muziek, Tekenen & schilderen, Hand vaardig, Toneel & dans - Bron: SLO Kunstzinnige oriëntatie 

Activiteitenkaarten
Voor professionals - 
Houvast bij het ontwerpen van Wereldwijs onderwijs.

Voor kinderen - Houvast in spel- en onderzoeksactiviteiten.

Theorie en achtergronden 

De borden Wereldwijs zijn geïnspireerd en gevoed door theorie, achtergronden, aanpakken, materialen en werkwijzen van onder andere: Célestin Freinet, Helen ParkhurstMaria MontessoriPeter Petersen Rudolf Steiner, kernconcepten (KPC), EGO (Ervaringsgericht Onderwijs) en OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs).

Bord Wereldwijs

Met een abonnement kun je een jaar lang gebruik maken van ALLE borden. 
 

De thema's van dit bord zijn verdeeld over 5 domeinen:
- Tijd 

- Ruimte om mij heen

- Natuur

- Samen leven 

- Techniek en natuurkunde

IK Ontwikkel continu. We doen, ervaren, stellen bij, vullen aan en delen. Altijd met, voor en door professionals van binnenuit. 

Schermafbeelding 2022-08-24 om 13.47_edited.jpg
bottom of page