top of page
kurk.jpg

IK Ontwikkel Wereldwijs

IK Ontwikkel wat je nodig hebt om onderbouwd en verantwoord thematisch 'Wereldwijs' onderwijs in samenhang te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. 

 

Boeiende inhouden, doelen, jeugdliteratuur, authentieke teksten, afbeeldingen, educatieve video's, woordenschat, rijke activiteiten en inspiratie voor Wereldwijze praktijken. Inclusief werelddoelen en canonvensters. 

Met interessante thema's help je kinderen thuisraken in de wereld. Niet met invuloefeningen in werkboekjes, maar door het opdoen van wereldwijze kennis over heden en verleden én door samen nieuwe kennis op te bouwen.

 

Luisteren naar verhalen, boeiende teksten lezen, zelf schrijven, nadenken, onderzoeken, opzoeken, filosoferen, de diepte ingaan, uitzoeken, maken, creëren. Niet allemaal stilletjes aan een tafel, maar levendig door veel DOEN.

IK Ontwikkelbord voor jou:

Zo doen wij dat!

Inrichting, handelen professional, materialen en middelen. 

Doelen en inhouden
Praktische overzichten op basis van kerndoelen en uitwerkingen SLO. 

Inspiratie en activiteiten

Houvast bij het ontwerpen van thematisch onderwijs en spel- en onderzoek.

Theorie en achtergronden

Didactiek Wereldwijs, spel, onderzoek, taal, rekenen en kunstzinnige oriëntatie.

Inkijkje

IK Ontwikkel bij ieder thema alles wat je nodig hebt om schoolbreed verantwoord en onderbouwd zelf thematisch onderwijs te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Met de vrijheid om eigen volgorde te bepalen en thema’s af te stemmen op actualiteit in school en wereld.

 

Voor scholen die er zeker van willen zijn dat ze alle kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld aanbieden is er een handige basisplanning. In een cyclus van drie jaar komen binnen een schoolbreed hoofdthema alle IK Ontwikkelthema’s en inhouden aan bod. De planning vind je in een printbare versie (PDF) onder de rode knop. Fijn voor in de teamkamer! 

Leerjaar 1.png
Leerjaar 2.png
Leerjaar 3.png
kurk.jpg

IK Ontwikkel houvast voor eigentijdse scholen met een thematische aanpak, zoals Dalton, EGO -Ervaringsgericht Onderwijs, Jenaplan, Montessori, OGO -Ontwikkelingsgericht Onderwijs en scholen die van binnenuit op basis van actuele inzichten uit theorie en praktijk zelf onderwijs ontwikkelen.

Wereldwijze 
praktijk

IK Ontwikkel wereldwijs vanuit een betekenisrijke didactiek die ervoor zorgt dat kinderen niet alleen veel leren, maar dat het leren ook verbonden is met het echte leven. Samen leren van en voor het leven.   

IK Ontwikkel om met kinderen een wereldwijze praktijk op te kunnen bouwen. Een Wereldwijze praktijk is een eigen versie van het echte leven, waar ieder kind mee kan doen. Wat denk je bijvoorbeeld van een levensechte versie van een supermarkt, moestuin, repareercafé, museum of een wensbureau waar kinderen samen verantwoordelijk voor zijn? Net zoals in de echte wereld zijn kennis van de wereld, cultuureducatie, spel en onderzoek, taal en rekenen op natuurlijke wijze verbonden.

 

Ook jouw school of kindcentrum kan voor kinderen een boeiende oefentuin zijn om samen de grote wereld te ontdekken, te gaan begrijpen en er op eigen wijze in thuis te raken. In een wereldwijze praktijk hoort iedereen erbij, zijn verschillen rijkdom en is ieders bijdrage van waarde. 

Wereldwijs onderwijs zorgt voor samenhang tussen vakken, inhouden, activiteiten, doelen, mensen, binnen- en buitenschools leren.

Kennis van de wereld - Bron: SLO Oriëntatie op jezelf en de wereld

Spel en onderzoek - Bron: SLO onderzoeken en ontwerpen (W&T), informatievaardigheden

Digitaal vaardig - Bron: SLO Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en Computational Thinking  

Muziek, Tekenen & schilderen, Hand vaardig, Toneel & dans - Bron: SLO Kunstzinnige oriëntatie 

kurk.jpg

Wereldwijs
vakmanschap

Leer een Wereldwijs thema ontwerpen.  

Met gebruik van de materialen op de borden leer je thematisch onderwijs voorbereiden en uitvoeren voor je groep, school of kindcentrum.  

Burgerschap.png

verantwoording burgerschap

Jouw verantwoording en materialen voor een samenhangend curriculum voor wereldwijs burgerschapsonderwijs dat past bij de leerlingpopulatie van je school. 

bottom of page