top of page
Wereldwijs.png

IK Ontwikkel Wereldwijs

Betrokken kinderen door inhoudsrijk thematisch 'Wereldwijs' onderwijs in samenhang. 

 

In de online omgeving vind je borden vol materiaal om zelf verantwoord en onderbouwd thematisch onderwijs te ontwerpen. Betekenisvolle inhouden, doelen, jeugdliteratuur, teksten, afbeeldingen, educatieve video's, woordenschat, activiteiten en inspiratie voor Wereldwijze praktijken. Inclusief werelddoelen en canonvensters. 

Met interessante thema's help je kinderen thuisraken in de wereld. Niet met invuloefeningen in werkboekjes, maar door het opdoen van betekenisvolle kennis over heden en verleden én door samen nieuwe kennis te construeren.

 

Luisteren naar verhalen, boeiende teksten lezen, zelf nadenken, onderzoeken, opzoeken, filosoferen, de diepte ingaan, uitzoeken, maken, creëren. Niet allemaal stilletjes aan een tafel, maar levendig door veel DOEN.

Zo doen wij dat!

Inrichting, handelen professional, materialen en middelen. 

Doelen en inhouden
Praktische overzichten op basis van kerndoelen en uitwerkingen SLO. 

Inspiratie en activiteiten

Houvast bij het ontwerpen van thematisch onderwijs en spel- en onderzoek.

Theorie en achtergronden

Didactiek Wereldwijs, spel, onderzoek, taal, rekenen, kunstzinnige oriëntatie.

Inkijkje

Op het Wereldwijs Totaal bord vind je een overzicht met alle inhouden en thema's. Deze zijn verdeeld over vijf domeinen. De rode thema's zijn voor onderbouw, de groene voor middenbouw en rood voor de bovenbouw. Bij ieder thema vind je materialen om Wereldwijs onderwijs te ontwerpen zoals dat bij jou en de kinderen in je groep past. 

Overzicht IK Ontwikkel thema's

De borden Wereldwijs zijn geïnspireerd en gevoed door theorie, achtergronden, aanpakken, materialen en werkwijzen van onder andere: Célestin Freinet, Helen ParkhurstMaria MontessoriPeter Petersen Rudolf Steiner, kernconcepten (KPC), EGO (Ervaringsgericht Onderwijs) en OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs).

Wereldwijs.jpg

Wereldwijze 
praktijk

Een Wereldwijze praktijk is een eigen versie van het leven. Daar kan ieder kind meedoen!

 

Wat dacht je van een levensechte versie van een supermarkt, moestuin, repareercafé, museum of een wensbureau waar kinderen samen verantwoordelijk voor zijn? Daar zijn kennis van de wereld, cultuureducatie, spel en onderzoek, taal en rekenen op natuurlijke wijze verbonden.

 

Maak van je school of kindcentrum voor kinderen een boeiende oefentuin om samen de grote wereld te ontdekken, te begrijpen en er op eigen wijze in thuis te raken. In een wereldwijze praktijk hoort iedereen erbij, zijn verschillen rijkdom en is ieders bijdrage van waarde. 

Wereldwijs onderwijs zorgt voor samenhang tussen vakken, inhouden, activiteiten, doelen, mensen, binnen- en buitenschools leren.

Kennis van de wereld - Bron: SLO Oriëntatie op jezelf en de wereld

Spel en onderzoek - Bron: SLO onderzoeken en ontwerpen (W&T), informatievaardigheden

Digitaal vaardig - Bron: SLO Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en Computational Thinking  

Muziek, Tekenen & schilderen, Hand vaardig, Toneel & dans - Bron: SLO Kunstzinnige oriëntatie 

Wereldwijs
vakmanschap

Leer een Wereldwijs thema ontwerpen.  

In praktische werkplaatsen leer je hoe je met gebruik van de materialen op de borden thematisch onderwijs kunt ontwerpen voor je groep of school.  

Mode kinderen

overzicht doelen burgerschap

Voor het ontwerpen van Wereldwijs burgerschapsonderwijs vind je verantwoording en materialen voor een samenhangend curriculum dat past bij de leerlingpopulatie van je school. 

bottom of page