top of page

Borden

Online ondersteunende omgeving

Ontwerp boeiend onderwijs in samenhang. Passend bij de visie, het team en de kinderen van je school of kindcentrum (PO- SBO-SO-opvang)

In de online ondersteunende omgeving vind je per ontwikkelgebied borden (padlets) vol gereedschap om onderbouwd en verantwoord onderwijs te ontwerpen. Actueel. Betekenisvol. Boeiend. Vanuit leerlijnen. Inhoudsrijk.

  • Wil je verantwoord en onderbouwd onderwijs in samenhang ontwerpen? 

  • Zoek je gereedschap om passend en uitdagend onderwijs te bieden aan ieder kind?

  • Vind je het belangrijk wetenschappelijke inzichten te verbinden aan de dagelijkse praktijk?

Zo doen wij dat!

Kwaliteitskaart op basis van actuele inzichten uit theorie en praktijk.

Doelen en inhouden

Handige kaarten met IK doelen en inhouden in doorgaande lijn 0-13 jaar.

Inspiratie en activiteiten

Activiteiten en activiteitenkaarten per ontwikkelgebied.

Theorie en achtergronden

Relevante theorie en achtergronden per ontwikkelgebied. 

Inkijkje

De kerndoelen voor het basisonderwijs hebben een plaats in vijf ontwikkelgebieden: stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen. 
 

De omgeving wordt steeds aangevuld. ​En door de open bestandsindelingen maak je het materiaal eenvoudig op maat voor je eigen school of kindcentrum.

IK Ontwikkel ontwikkelgebieden

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Kind model

Wereldwijs
burgerschap

Hier vind je verantwoording en materialen voor een samenhangend curriculum dat past bij de leerlingpopulatie van je school. 

Waarschuwing

IK Ontwikkel is NIET GESCHIKT voor teams die op zoek zijn naar een kant-en-klare methode met compleet uitgewerkte lessen volgens een handleiding.

IK Ontwikkel is bedoeld voor professionals die 'boven de methode' willen staan en ondersteunt teams bij hun eigen vakmanschap van binnenuit.

Avatar IK Ontwikkel_edited.png

Nieuwsgierig

Welkom in de Meesterklas over de ontwikkelingsgerichte rapportage (app) en/of de online ondersteunende omgeving (borden).  

bottom of page