totaal avatars nieuw def_edited.jpg

Alles op het bord

Minder afhankelijk van de methode en meer werken vanuit leerlijnen? Doe het verantwoord.  


1. Maak inhouden helder voor iedereen.
Op de borden vind je kaarten, waarop de (kern)doelen per kernactiviteit en per domein vertaald zijn in IK-doelen voor kinderen in een doorgaande lijn. Dat geeft het kind zicht op wat er te leren valt en professionals overzicht en inzicht van wat de bedoeling is bij het ontwerpen van activiteiten.

2. Beschrijf kwaliteit in handelen.  
Per kernactiviteit staat het handelen van de professional beschreven in een
 schooleigen kwaliteitskaart: Zo doen wij dat! Op ieder bord is een basiskaart te vinden. Alles staat in open bestandsindeling (Word-documenten), zodat je het eraf kunt halen en eenvoudig aanpast voor je eigen school.  

Het materiaal en het gereedschap krijg je aangereikt, maar het huis bouw je zelf.

Schermafbeelding 2022-08-17 om 18_edited.jpg

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Kernactiviteiten

De kerndoelen voor het basisonderwijs hebben een plaats in vijf kernactiviteiten (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen).

 

De stevige basis bestaat uit leef- en leervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren. Voor taal en rekenen is het referentiekader richtinggevend. Voor een abonnement betaal je een kleine vergoeding, waarmee je toegang krijgt tot ALLE borden.

Goed onderwijs vraagt om een stevige (pedagogische) basis. Om leef- en leervaardigheden voor het leven.

Taal 

Werk maken van referentieniveau 1F en 2F. Lezen en luisteren. Schrijven en spreken. Taal verrijkt.

Rekenen 

Op weg naar referentieniveau 1F en 1S. In boeiend rekenonderwijs op maat valt voor ieder kind te leren. 

Wereldwijs 

Kennis en vaardigheden gericht op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, digitale geletterdheid en Engels. 

Bewegen

Bewegen als instrument om mee te doen, vitaal te blijven en actief te leren. Doe maar mee!