top of page
kurk.jpg

Borden

Open leermateriaal voor PO-SBO-SO-opvang. 

IK Ontwikkel een initiatief van en voor de sector zelf om inclusief mens- en wereldgericht onderwijs overal mogelijk te maken. Ook op jouw school!

Als jouw school of kindcentrum aansluit, krijgen jij en je collega’s exclusief toegang tot de volledige omgeving om onderbouwd, verantwoord en op eigen wijze onderwijs in samenhang te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Inclusief materialen om zelf een kind- ouder- en leerkracht-vriendelijk portfolio samen te stellen en brede ontwikkeling in beeld te brengen. Daarnaast kun je kiezen voor een uitbreiding met IK Ontwikkel app, een op groei gerichte rapportage.

IK Ontwikkel verrassend anders

Door als school of kindcentrum aan te sluiten investeer je niet alleen in de versterking van kwaliteit en vakmanschap van binnenuit, maar draag je tegelijk ook bij aan doorontwikkeling en uitbreiding van een omgeving voor en door professionals zelf. 

kurk.jpg

Inkijkje

De kerndoelen voor het basisonderwijs hebben een plaats in vijf IK Ontwikkelgebieden: stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen. 
 

De omgeving wordt steeds aangevuld, voor (en door) professionals zelf. ​En door de open bestandsindelingen maak je het materiaal eenvoudig op maat voor je eigen school of kindcentrum.

IK Ontwikkelgebied

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Per IK Ontwikkelgebied alles wat je nodig hebt:

Zo doen wij dat!

Kwaliteitskaarten op basis van actuele inzichten uit theorie en praktijk.

Doelen en inhouden

Handige overzichten met IK doelen en inhouden in doorgaande lijn 0-13 jaar.

Inspiratie en activiteiten

Activiteiten en activiteitenkaarten per IK Ontwikkelgebied.

Theorie en achtergronden

Relevante theorie en achtergronden per IK Ontwikkelgebied. 

Pam.png

Wereldwijs
burgerschap

IK Ontwikkel verantwoord voor de wettelijke opdracht burgerschap.

 

Jouw verantwoording en materialen voor een samenhangend curriculum dat past bij de leerlingpopulatie van je school vind je hier.

Waarschuwing

IK Ontwikkel is NIET GESCHIKT voor teams die op zoek zijn naar een kant-en-klare methode met compleet uitgewerkte lessen volgens een handleiding.

IK Ontwikkel voor (en door) professionals die 'boven de methode' staan en verantwoord, onderbouwd en op eigen wijze onderwijs willen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Binnen de wettelijk kaders voor het onderwijs en op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten. 

kurk.jpg

Nieuwsgierig?

Welkom in een gratis online Meesterklas.

Laat je inspireren, ontdek de mogelijkheden en leer wat IK Ontwikkel zo verrassend anders maakt.

bottom of page