kinderen illustraties totaal_edited.jpg

IK Ontwikkel...

in verbinding

IK Ontwikkel in verbinding

Verbinden van vakken, inhouden, (kern-)doelen, activiteiten, mensen, vaardigheden en binnen- en buitenschools leren.

In onderstaand schema vind je de manier waarop in IK Ontwikkel de doelen en inhouden zijn verbonden. Deze zijn verdeeld in vijf kernactiviteiten (Stevige basis, Lezen & schrijven, Wereldwijs, Rekenen & wiskunde, bewegen). De stevige basis bestaat uit leef- en leervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren.

Kernactiviteiten.png

Kernactiviteiten

De (kern-)doelen voor de basisschool vertaald in IK-doelen voor kinderen. Logisch verdeeld in verschillende kernactiviteiten en domeinen.  

Stevige basis 

Ontwikkelen in onderwijs van Binnenuit vraagt om een stevige (pedagogische) basis. Het gaat om levens- en leervaardigheden voor het leven.

Wereldwijs 

Kennis en vaardigheden gericht op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, digitale geletterdheid, mondelinge taal en Engels. 

Lezen & schrijven 

Lezen en schrijven is boeiend. Betekenisvol onderwijs gericht op de doelen van geschreven taal.

Rekenen & wiskunde 

In boeiend rekenonderwijs op maat valt voor ieder kind te leren. 

Bewegen (winter 22-23)

Bewegen als instrument om mee te doen, vitaal te blijven en actief te leren.