top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg

Alles op het bord

De online ondersteunende omgeving bestaat uit borden (padlets) met doelenkaarten en allerlei ander gereedschap om voor alle kerndoelen mens- en wereldgericht onderwijs op maat te ontwerpen. Vanuit leerlijnen. Inhoudsrijk. Boeiend. In samenhang. Verantwoord.

De materialen zijn in iedere school en kindcentrum (PO-SBO-SO-opvang) te gebruiken. Met het complete pakket kun je als team op eigen wijze ontwikkelen in onderwijs van binnenuit. Met de mogelijkheid om methodes als bron te gebruiken. De inhoud op de borden wordt continu door, met en voor de praktijk ontwikkeld en aangevuld. 

Schermafbeelding 2022-08-17 om 18_edited.jpg

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Kernactiviteiten

De kerndoelen voor het basisonderwijs hebben een plaats in vijf kernactiviteiten (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen).

 

De stevige basis bestaat uit leef- en leervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren. Voor taal en rekenen is het referentiekader richtinggevend. Voor een abonnement betaal je een vergoeding, waarmee je toegang krijgt tot ALLE borden.

Voor het ontwerpen van wereldwijs burgerschapsonderwijs vind je materialen voor een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerling populatie van de school. Kijk hier voor meer informatie.

Goed onderwijs vraagt om een stevige (pedagogische) basis. Leef- en leervaardigheden voor het leven.

Taal 

Werk maken van referentieniveau 1F en 2F. Lezen en luisteren. Schrijven en spreken. Taal verrijkt.

Rekenen 

Op weg naar referentieniveau 1F en 1S. In boeiend rekenonderwijs op maat valt voor ieder kind te leren. 

Wereldwijs 

Kennis en vaardigheden gericht op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, digitale geletterdheid en Engels. 

Bewegen

Bewegen als instrument om mee te doen, vitaal te blijven en actief te leren. Doe maar mee!

bottom of page