top of page
Drie schattige kinderen

IK Ontwikkel
een
stevige basis

Leren en ontwikkelen begint bij kinderen die in contact zijn. Met zichzelf, met elkaar en met hun omgeving.  

 

Op het bord stevige basis vind je naast hulpmiddelen voor het bouwen van een stevige pedagogische basis in je groep, school of kindcentrum, ook theorie en bouwstenen voor het ontwikkelen van leef- en leervaardigheden voor het leven. 

Samen leren van en voor het leven. Door en met elkaar. Thuis raken in de wereld, talenten ontdekken en voelen dat je allemaal wat hebt te brengen. Ervaren wat het betekent om mens te zijn. Samen wereld maken.

 

Als leefleergemeenschap vorm je met elkaar een boeiende oefentuin voor de grote wereld. Een ont-moetplek waar iedereen erbij hoort, op eigen wijze van waarde is en ertoe doet.

IK Ontwikkel voor jou: 

Zo doen wij dat!

Inrichting, pedagogisch handelen, materialen en middelen. 

Doelen en inhouden

Sociaal emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, leren leren.

Inspiratie en activiteiten

Kaarten voor professionals, voor kinderen en portfoliobladen.

Theorie en achtergronden

Onder andere boeken, filmpjes en Meesters pedagogiek en leren leren. 

Inkijkje

Borden vol gereedschap om in je eigen school of kindcentrum te bouwen aan een stevige pedagogische basis. Inclusief theoretische achtergronden. Zoals bijvoorbeeld deze portfoliobladen voor in de map.

bottom of page