top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg

Taaldoelen verbinden aan Wereldwijze thema's

Taal is voertuig voor leren. Omdat taal zo'n belangrijke rol speelt, is samenhang tussen taal en andere vakken logisch en wenselijk. Kies er daarom voor om met kinderen gedurende langere tijd aan een wereldwijs thema te werken , waarbij je taaldoelen en wereldoriënterende doelen zoveel mogelijk integreert.

 

Taalonderwijs en Wereldwijs onderwijs gaan hand in hand. Het kan niet zonder elkaar. Kinderen bouwen ruime kennis van de wereld op, doordat ze in wereldwijze thema’s over een onderwerp meerdere keren lezen, praten en schrijven. Taal geeft ze toegang tot ervaringen, kennis en inzichten van anderen. Taal maakt dat ze boeiende gesprekken kunnen voeren om samen te denken en te leren. Tegelijk is het voor een kind makkelijker om een tekst, presentatie of gesprek te begrijpen als hij er al het één en ander over weet. Maak je onderwijs boeiender door Taal en Wereldwijs te verbinden. 

Taal en wereldwijs.jpg

Stap voor stap

Kies ervoor om de inhouden van je taalonderwijs en wereldwijs onderwijs te verbinden in boeiende activiteiten.

  1. Kies met welk thema je de komende periode aan de slag gaat;

  2. Bekijk het bord en brainstorm samen, waarbij je aandacht hebt voor de actualiteit in jouw groep en in de wereld. Maak hierbij gebruik van de activiteitenkaart ‘thema voorbereiden’.  

  3. Bedenk welke Wereldwijze praktijken er mogelijk zijn.  

  4. Kies (vanuit de doelenkaarten Taal) enkele tekstsoorten en taaldoelen die passen bij die wereldwijze praktijk(en) en bij de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep.  

  5. Download de doelenkaart van het thema en vul deze aan met de gekozen tekstsoorten en taaldoelen en kopieer de kaart voor ieder kind.

 

Doelenkaart thema Grieken en Romeinen.png
Kaart taal op maat Grieken en Romeinen 15-20

Voorbeeld voor- en achterkant aangepaste doelenkaart.  

Klik op de afbeelding voor een download in Word.

Ontwikkeling in beeld

De kaart geeft je als leerkracht een fijn overzicht van de vaardigheden en inhouden die je deze periode specifiek aandacht wilt geven. Gebruik de kaart in je periode- week- en dagplanning en verbind taaldoelen aan boeiende activiteiten. Organiseer passende instructies, doe met kinderen mee in de activiteit en reflecteer met hen op de doelen door te vragen: Wat kan/weet/lukt je al zelf? En kijk samen wat dit kind nodig heeft om een stapje in ontwikkeling te maken. Op die manier krijg je samen met de kinderen een mooi zicht op ontwikkeling.  

bottom of page