top of page

Taaldoelen verbinden
aan
Wereldwijze thema's 

Er liggen veel kansen als je taalonderwijs en wereldoriëntatie verbindt.

 

Werk daarom met kinderen gedurende een langere tijd aan een Wereldwijs thema, waarbij je taaldoelen en inhouden voor aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, burgerschap en techniek zoveel mogelijk integreert.

Kies voor thematisch Wereldwijs onderwijs met samenhang tussen taal en wereldoriënterende vakken, inhouden en doelen. 

 

Kinderen bouwen ruime en betekenisvolle kennis van de wereld op door in een thema meerdere keren over een onderwerp te lezen, luisteren, praten en schrijven. 

Taal is voertuig voor leren. Het geeft kinderen toegang tot de ervaringen, kennis en inzichten van anderen. Het helpt ze om gesprekken te voeren om te denken en te leren.

Bovendien zorgt de rijke wereldwijze taal van zaakvakken ervoor dat kinderen teksten, presentaties of gesprekken steeds beter gaan begrijpen, omdat zij nieuwe kennis kunnen verbinden aan dat wat ze al weten. 

IK Ontwikkel doelenkaart thema Grieken en Romeinen
IK Ontwikkel Kaart taal op maat Grieken en Romeinen 15-20

Voorbeeld voor- en achterkant aangepaste doelenkaart. Klik op de afbeelding voor een download in Word.

Stap voor stap

  1. Verken, overleg en bepaal met welk thema je de volgende periode aan de slag gaat;

  2. Bekijk het bord en brainstorm samen, waarbij je aandacht hebt voor de actualiteit in jouw groep en in de wereld. Maak hierbij gebruik van de activiteitenkaart ‘thema ontwerpen’. 

  3. Bedenk welke Wereldwijze praktijken er mogelijk zijn.  

  4. Kies (vanuit de doelenkaarten Taal) enkele tekstsoorten en taaldoelen die passen bij die wereldwijze praktijk(en) en bij de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep.  

  5. Download de doelenkaart van het thema en vul deze aan met de gekozen tekstsoorten en taaldoelen en kopieer de kaart voor ieder kind.

Verbind de inhouden van Taal en Wereldwijs in voor kinderen betekenisvolle activiteiten.

IK Ontwikkel verrassend anders

Zicht op ontwikkeling

De kaarten geven een overzicht van de vaardigheden en inhouden die je een bepaalde periode specifiek aandacht wilt geven.

 

Gebruik de kaart in je periode- week- en dagplanning en verbind taaldoelen aan betekenisvolle inhouden en activiteiten. Organiseer passende instructies, doe met kinderen mee in de activiteit en reflecteer met hen op de doelen door te vragen: Wat kan/weet/lukt je al zelf? Kijk vervolgens samen wat het kind nodig heeft om een stapje in ontwikkeling te maken. Op die manier krijg je samen met de kinderen zicht op ontwikkeling.  

Nieuwsgierig?

Voel je welkom in een gratis online Meesterklas.

In een Meesterklas hoor je wat IK Ontwikkel zo verrassend anders maakt. Je maakt kennis met het gedachtengoed, de app en de borden. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.  

bottom of page