top of page
kurk.jpg
kurk.jpg

IK Ontwikkel taal

Help kinderen thuis raken in de wereld door inspirerend wereldwijs taal- en leesonderwijs in samenhang.

 

Hier vind je wat je nodig hebt om in de hele school onderbouwd en verantwoord taal- en leesonderwijs te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Met authentieke rijke teksten, een leefleeromgeving die uitnodigt en activiteiten waarin voor ieder kind volop te leren valt. Taal verrijkt!

Contact maken. Jezelf uiten. Luisteren om te begrijpen. In een boek verdwijnen. Verhalen schrijven. Lezen om te weten te komen. Uit je woorden komen. Leesplezier. 

 

Verhalen vertellen. Lastige teksten snappen. Uitgedaagd worden om zelf te schrijven. Ontwikkelen van woordenschat. Diep tekstbegrip. Oefenen met spelling. Presenteren. Vloeiend leren lezen.

IK Ontwikkelbord voor jou:

Zo doen wij dat!

Inrichting, didactisch handelen, materialen en middelen. 

Doelen en inhouden

Overzichten met IK-doelen op basis van SLO en diverse taalmethoden.

Inspiratie en activiteiten

Kaarten voor professionals, voor kinderen en portfoliobladen.

Theorie en achtergronden

Onder andere didactiek, leesmotivatie, NT2, teksten en boeken. 

Inkijkje

Op het bord vind je niet alleen een praktische kwaliteitskaart taalonderwijs gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, overzichten met doelen en inhouden in kindertaal en toffe activiteitenkaarten, maar ook volop inspiratie en theorie over onder andere vloeiend (leren) lezen, leesmotivatie en NT2 en praktische vindplaatsen voor boeiende teksten en boeken. En wat dacht je van deze toffe bladen voor in het leesportfolio?

IK Ontwikkel taal.jpg

Zo zit dat!

Lezen en luisteren

Spreken en schrijven

IK Ontwikkel heeft de doelen zo geordend dat de samenhang lezen & luisteren en spreken & schrijven extra goed duidelijk wordt. Dit geeft jou en de kinderen een fijn overzicht en inzicht. Bovendien helpt het je bij het ontwerpen van rijke activiteiten, waarbij doelen logisch verbonden zijn. 

kurk.jpg
IK Ontwikkel verrassend anders

Leer werken met de materialen van IK Ontwikkel met ondersteuning en begeleiding van een Meester van binnenuit.

 

Van zo'n ervaringsdeskundige leer je bijvoorbeeld betekenisrijke activiteiten ontwerpen, waarbij lezen, schrijven, spreken en luisteren zoveel mogelijk in verbinding staan. Onder andere met theorie uit Close Reading, Zin in lezen en het werken met Taalrondes.

kurk.jpg

Ook interessant

Verbind je taaldoelen aan wereldwijze thema's

bottom of page