top of page
Schattige kinderen poseren tegen muur

IK Ontwikkel taal

Kinderen die thuis raken in de wereld door boeiend wereldwijs taalonderwijs in samenhang.

 

Bouwstenen om betekenisvol onderwijs te ontwerpen vanuit leerlijnen, waarin ieder kind mee wíl doen. Taal verrijkt!

Contact maken. Jezelf uiten. Luisteren om te begrijpen. In een boek verdwijnen. Verhalen schrijven. Lezen om te weten te komen. Uit je woorden komen. Leesplezier. 

 

Verhalen vertellen. Lastige teksten snappen. Uitgedaagd worden om zelf te schrijven. Ontwikkelen van woordenschat. Diep tekstbegrip. Oefenen met spelling. Presenteren. Vloeiend leren lezen.

Zo doen wij dat!

Inrichting, didactisch handelen, materialen en middelen. 

Doelen en inhouden

Overzichten met IK-doelen op basis van SLO en diverse taalmethoden.

Inspiratie en activiteiten

Kaarten voor professionals, voor kinderen en portfoliobladen.

Theorie en achtergronden

Onder andere didactiek, leesmotivatie, NT2, teksten en boeken. 

Inkijkje

Op het bord vind je niet alleen een praktische kwaliteitskaart taalonderwijs gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, overzichten met doelen en inhouden in kindertaal en toffe activiteitenkaarten, maar ook volop inspiratie en theorie over onder andere vloeiend (leren) lezen, leesmotivatie en NT2 en praktische vindplaatsen voor boeiende teksten en boeken. En wat dacht je van deze toffe bladen voor in het leesportfolio?

IK Ontwikkel taal.jpg

Zo zit dat!

Lezen en luisteren

Spreken en schrijven

In IK Ontwikkel zijn de doelen zo geordend dat de samenhang lezen & luisteren en spreken & schrijven extra goed duidelijk wordt. Dit geeft jou en de kinderen een fijn overzicht en inzicht. Bovendien helpt het je bij het ontwerpen van rijke activiteiten, waarbij doelen logisch verbonden zijn. 

IK Ontwikkel taal

Door deze doelen bij elkaar te zetten, zie je meteen dat het gaat om ‘jezelf uiten’ en dat het kan zijn dat een kind dit mondeling beter kan dan schriftelijk. Of andersom. Maar ook dat het bijvoorbeeld helpt om het eerst schriftelijk voor te bereiden, voordat je gaat spreken. Of andersom.  

IK Ontwikkel taal

Hier wordt duidelijk dat er overeenkomsten, maar ook (nuance)verschillen zijn tussen de doelen van spreken en schrijven (en zo ook van lezen en luisteren). 

IK Ontwikkel verrassend anders

Bij het werken met de materialen van IK Ontwikkel kun je ondersteuning en begeleiding krijgen van een Meester van binnenuit.

 

Zo'n ervaringsdeskundige helpt bijvoorbeeld met het ontwerpen van betekenisvolle activiteiten, waarbij lezen, schrijven, spreken en luisteren zoveel mogelijk in verbinding staan. Onder andere met behulp van de theorie van Close Reading, Zin in lezen en het werken met Taalrondes.

aspirant Pilot

Ook interessant

Verbind je taaldoelen aan wereldwijze thema's

bottom of page