top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

IK Ontwikkel taal

Jezelf goed verstaanbaar maken... Luisteren om te begrijpen... Verhalen schrijven... Lekker lezen.... Taal is cruciaal.

 

Verhalen vertellen, oefenen met spelling, presenteren, technisch goed leren lezen, werken met rijke teksten, uitgedaagd worden om zelf te schrijven, ontwikkelen van woordenschat en diep tekstbegrip. Dat lukt het beste in inhoudsvolle activiteiten die gericht zijn op lezen en luisteren met begrip en schrijfvaardigheid van kinderen. Hierbij kun je onder andere gebruik maken van de theorie van Close Reading, Zin in lezen en het werken met Taalrondes.

 

IK Ontwikkel gereedschap voor leraren om zelf boeiend taalonderwijs te kunnen ontwerpen, waarin ieder kind mee wíl doen. Want om zelfstandig en actief te kunnen bijdragen aan onze geletterde samenleving is het van belang dat je je in gesproken taal kunt uiten én dat je zelf een lezer en schrijver bent. Daarbij staan lezen, schrijven, spreken en luisteren zowel in verbinding met elkaar als met de wereld. Want de echte wereld geeft taal en verbindt ons allemaal! 

Schattige kinderen poseren tegen muur

Borden taal

Handige borden, zodat je als professional het gereedschap in handen hebt om in je eigen school  boeiend taalonderwijs op maat te realiseren vanuit leerlijnen. Rijke teksten en betekenisvolle inhouden. Inclusief theoretische achtergronden. 

 

De borden zijn gemaakt met, door en voor leraren in het hele land in samenwerking met Wereldwijze Meesters. Ze worden steeds aangevuld, zodat ze altijd Actueel zijn.

 

Je kunt alles aanpassen, maar hoeft zelf het wiel niet uit te vinden. Samen met de borden voor stevige basis, rekenen, Wereldwijs en bewegen vormen de borden een aanbod voor alle kerndoelen. 

Inhoud borden taal

Kwaliteitskaart
Zo doen we dat! Taal - Over inrichting, handelen professional, materialen en middelen.

 

Kaarten met IK-doelen en inhouden per domein

Referentieniveaus als norm I Bronnen: SLO en diverse taalmethoden
Ik lees technisch 

Ik lees en luister* 

Ik spreek en schrijf* 

Ik schrijf woorden goed (spelling)
Ik schrijf werkwoorden goed (inclusief grammatica)


*Kijk hier voor een toelichting op de kaarten lezen & luisteren en spreken & schrijven.

Activiteitenkaarten
Voor professionals - 
Houvast bij het ontwerpen van taalactiviteiten.

Voor kinderen - Houvast bij taalactiviteiten.

Theorie en achtergronden 

Taal

Met een abonnement kun je een jaar lang gebruik maken van ALLE borden. 

IK Ontwikkel continu. We doen, ervaren, stellen bij, vullen aan en delen. Altijd met, voor en door professionals van binnenuit. 

Schermafbeelding 2022-08-24 om 13.49_edited.jpg
bottom of page