top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg

IK Ontwikkel burgerschap

Op school leer je samen van en voor het leven, waarbij burgerschapsonderwijs logisch is verbonden aan de dagelijkse praktijk. Op de borden vind je materiaal voor een doelgericht en samenhangend curriculum in burgerschapsonderwijs dat past bij de leerling populatie van je school. 

Met het materiaal in de online ondersteunende omgeving ontwerp je wereldwijs burgerschapsonderwijs. In de omgeving vind je hiervoor: themaborden 'Inhouden Wereldwijs', de aanpak voor het realiseren van een eigen wereldwijze praktijk, doelenkaarten en kwaliteitskaarten. 

Mode kinderen

Leerdoelkaarten burgerschap

De doelen voor het onderwijs in burgerschap zijn door SLO fijn uitgewerkt in specifieke leerdoelkaarten. 

Scholen die gebruik van de omgeving van IK Ontwikkel kunnen in een totaaloverzicht precies zien op welke IK Ontwikkelthemaborden en op welke IK Ontwikkelkaarten de specifieke inhouden van de verschillende leerdoelkaarten burgerschap van het SLO terug te vinden zijn. 

Even downloaden en je hebt een compleet overzicht. Zo wordt verantwoorden wel heel eenvoudig ;-)

Mens- en wereldgericht 

Het gedachtengoed achter IK Ontwikkel sluit naadloos aan op de doelen die door de inspectie bij burgerschapsonderwijs gesteld worden.

 

Scholen die werken met de ondersteunende systematiek voor mens- en wereldgericht onderwijs maken dagelijks werk van onderwijs wat goed is voor de mens én voor de wereld, voor de samenleving én de Aarde. Zij streven naar een toekomstbestendig, eerlijk en lerend onderwijssysteem waar ieder kind groeit en waar maatwerk logisch is. Deze scholen zien verschillen als rijkdom en zijn erop uit om ieder kind, ieder mens, echt te horen, te zien, te accepteren en waarderen. Samen bouwen zij bruggen naar een wereld waar het voor ieder mens fijn is om te zijn.

Weet je(s)...
 

  • Naast het totaaloverzicht staan de relevante inhouden van de leerdoelkaarten SLO óók op de IK Ontwikkel thema-borden Wereldwijs bij 'alle inhouden'. 
     

  • Er zijn diverse methoden voor oriëntatie op jezelf en de wereld waarin ook burgerschap, vaak in samenhang, wordt aangeboden. Een overzicht daarvan is op deze pagina van het SLO te vinden.
     

  • Het inspectiekader maakt duidelijk dat burgerschapsonderwijs zich ten minste richt op bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de kennis, houdingen en vaardigheden die daarbij van belang zijn. Dat geldt ook voor de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn in de pluriforme democratische samenleving en de kerndoelen die daaraan gerelateerd zijn. 
     

  • Met een Rode bril-cultuur heb je een stevige basis voor mens- en wereldgericht onderwijs.

bottom of page