top of page

IK Ontwikkel
burgerschap

Een doelgericht en samenhangend curriculum in burgerschapsonderwijs dat past bij de leerlingpopulatie van je school.  
 

In de online ondersteunende omgeving vind je themaborden 'Inhouden Wereldwijs', de aanpak voor het realiseren van een wereldwijze praktijk, doelenkaarten en kwaliteitskaarten. 

Onderwijs wat goed is voor de mens én voor de wereld, voor de samenleving én de Aarde. Bouwen aan een toekomstbestendig, eerlijk en lerend onderwijssysteem waar ieder kind groeit en maatwerk de standaard is.

 

Verschillen zijn rijkdom. Laten we ieder kind horen, zien, erkennen, waarderen. En bruggen bouwen naar morgen, naar een wereld waar het voor ieder mens fijn is om te zijn.

Verantwoording

burgerschap

Ontwerp verantwoord en onderbouwd wereldwijs burgerschapsonderwijs. IK Ontwikkel verantwoord voor de wettelijke opdracht burgerschap.


Download het totaal overzicht om te verantwoorden of gebruik dit overzicht als basis en vraag via mail een bestand in word om op maat te maken voor jouw school. 

IK Ontwikkel verrassend anders

In het ingevulde totaaloverzicht zie je op welk IK Ontwikkel themabord en op welke IK Ontwikkelkaart de specifieke inhouden van de verschillende door SLO uitgewerkte leerdoelkaarten burgerschap te vinden zijn.

Het gedachtengoed achter IK Ontwikkel sluit naadloos aan bij de doelen die door de inspectie bij burgerschapsonderwijs gesteld worden.

Nieuwsgierig?

Welkom in een gratis online Meesterklas.

IK Ontwikkelaars zetten vakmanschap centraal. Ga mee op verkenning en ontdek wat IK Ontwikkel zo verrassend anders maakt!

Weetje(s)

  • Naast het totaaloverzicht vind je de relevante inhouden van de leerdoelkaarten SLO óók op de IK Ontwikkel thema-borden Wereldwijs bij 'alle inhouden'. 
     

  • Er zijn diverse methoden voor oriëntatie op jezelf en de wereld waarin ook burgerschap, vaak in samenhang, wordt aangeboden. Een overzicht daarvan vind je op deze pagina van het SLO.
     

  • In het inspectiekader lees je dat burgerschapsonderwijs zich ten minste richt op bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de kennis, houdingen en vaardigheden die daarbij van belang zijn. Dat geldt ook voor de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn in de pluriforme democratische samenleving en de kerndoelen die daaraan gerelateerd zijn. 
     

  • Bouw aan een Rode bril-cultuur als stevige basis voor mens- en wereldgericht onderwijs.

In scholen die hun omgeving gebruiken als methode, krijgt onderwijs vanzelf betekenis. Dan zie je burgerschapsonderwijs in de meest pure vorm. Dan leert jong van oud en oud van jong. Kinderen leren dan de echte wereld kennen en zichzelf tot die wereld verhouden. Zij leren van Meesters van buiten en ontdekken op die manier wat ze zelf te brengen hebben in deze wereld.

Nicole Hanegraaf, 2022

bottom of page