top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Een eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek 

In de app breng je ontwikkeling van ieder kind in beeld. Zonder cijfers. Zonder onvoldoende. Zonder toetsstress. Zonder hoger en lager. Zonder vergelijken met een ander.

โ€‹

Een ontwikkelingsgericht alternatief voor het gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem en de toets- en regeldruk die kinderen, professionals en ouders ervaren. In de app maak je groei zichtbaar in een doorgaande lijn vanaf het moment dat een kind op school komt door het leren te evalueren als natuurlijk en continue proces. Zo krijg je een waardevol beeld van wat een kind kan én wat het nodig heeft oeen stap in ontwikkeling te maken. Een papieren versie van dit instrument is in de praktijk ontwikkeld.โ€‹โ€‹

Kid spelen met Bubble

ABC voor ontwikkeling

De app is een webbased applicatie met een aantal praktische functionaliteiten:
 

Actualiteit
In een
handig overzicht zie je actuele ontwikkeling in beeld. Wat kan dit kind al wél?

โ€‹

Behoeften

Professional(s), kind en ouder(s) maken eenvoudig een plan op maat. Wat heb jij nodig? 

โ€‹

Contact

Een afstemmingsplan om te onderzoeken wat het kind nodig heeft. Een kind = een plan. 

Verbinding theorie en praktijk 

IK Ontwikkel maakt gebruik van een op bewijs gebaseerd toetsgedachtengoed dat van binnenuit ontwikkeld is. 

Teams die werken met IK Ontwikkel... 
 

 • Kijken en handelen van binnenuit. Dat doen ze door naar het kind te kijken door een Rode bril (Contact), te onderzoeken wat het kind al wél kan in relatie tot de doelen (Actualiteit) en te vragen wat dít kind nodig heeft om een nieuwe stap te maken (Behoefte)? 
   

 • Beoordelen groei aan de hand van toets-onafhankelijke beoordelingscriteria (kaart met IK-doelen), waar de lerende zelf eigenaar van is. Beoordelen staat zo altijd ten dienste van het leren.
   

 • Kijken vooral wat een kind in het dagelijks werk laat zien en laten niet alleen een gemiddeld punt op een methodegebonden toets of een score op een gestandaardiseerde toets het oordeel vormen over wat een kind kan .
   

 • Zetten vakmanschap en ontwikkeling centraal en maken gebruik van verschillende vormen om het leren te evalueren. 
   

 • Observeren en registreren wat een kind gedurende een langere tijd laat zien op de doelen die bij de wettelijke norm van het referentiekader horen. Op die manier hebben zij goed en betrouwbaar in beeld of de kinderen na 8 jaar basisonderwijs het referentieniveau 1F of 2F/1S voor taal en rekenen in de volle breedte behalen. 

Stap voor stap

Leer- en ontwikkellijnen opgedeeld in stappen. 

 • Elke nieuwe stap volgt logisch op de vorige;

 • Leren in verbinding (lineair en cylisch);

 • Ontwikkelen op eigen wijze en in eigen tempo;

 • Inzichtelijk voor kind, ouder én professional;

 • Groei ten opzichte van het kind zelf;

 • Het referentieniveau als enig vaststaand criterium.

Brede ontwikkeling in beeld

Stap voor stap richting het referentieniveau.


IK Ontwikkel breed in verschillende kernactiviteiten (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen). Gebruikers kunnen ook kiezen voor een selectie. De stevige basis bestaat uit leef- en leervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren. 

Schermafbeelding 2022-08-17 om 18_edited.jpg

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die leerlingen in principe moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Alleen administreren wat nodig is
Een praktisch ontwikkelingsgericht instrument voor zowel kind als professional. 


In het onderwijs wordt veel tijd besteed aan administratie. Tijd die IK Ontwikkelaars liever besteden aan het ontwerpen van goed en mooi onderwijs. Daarom is een van de uitgangspunten om enkel te administreren wat nodig is om goed zicht te hebben op ontwikkeling én om voldoende informatie te hebben om te doen wat ertoe doet en het onderwijs af te kunnen stemmen op Actualiteit en Behoeften van ieder kind. 

piepen

... Krachtig in al zijn eenvoud;

... Praktisch en overzichtelijk voor kind, professional én ouder;

... Aandacht voor leef- en leervaardigheden en een brede ontwikkeling;

... Toetsen op een natuurlijke wijze gericht op ontwikkeling in een doorgaande lijn door de hele school;

... Ontwikkeling in beeld ten opzichte van het kind zelf met het referentieniveau als enige criterium;

... Overzicht van alle taal-en rekenvaardigheden voor de referentieniveaus 1F en 1S/2F.

bottom of page