kinderen illustraties totaal_edited.jpg

IK Ontwikkel...

APP

 

Een eigenwijze leerling ontwikkel systematiek 

Een alternatief voor scholen (PO) die doorlopende ontwikkeling van kinderen in beeld willen brengen.

 

In de afgelopen decennia is van binnenuit verschillende scholen gezocht naar een manier om ontwikkeling in beeld te brengen die recht wil doen aan zowel kind, professional als wetgeving. Vanuit de Behoefte om beter te meten is onderzoek gedaan naar een systematiek die groei ten opzichte van jezelf zichtbaar maakt met de referentieniveaus als enige (wettelijke) norm. En dat in een doorgaande lijn, startend bij het moment dat kinderen op school komen. Ongeacht onderwijsconcept of methode. 

 

In en met de praktijk is zo IK Ontwikkel ontstaan. Deze systematiek is bruikbaar op iedere school die niet uitgaat van het gemiddelde en kinderen niet met elkaar wil vergelijken. 

  • Zonder hoepels en latten;

  • Krachtig in al zijn eenvoud;

  • Groei ten opzichte van jezelf met het referentieniveau als enige norm;

  • Formatief evalueren en ontwikkelen in een doorgaande lijn door de hele school

De systematiek is nog niet beoordeeld door de expertgroep toetsen PO. Dat is de volgende stap in ontwikkeling en deze staat gepland voor het schooljaar 2022 - 2023. 

Leuke jongen met lang haar

APP

Groei zichtbaar maken.
 

  • In een oogopslag (brede) ontwikkeling in beeld vanuit Actualiteit;

  • Professional (onderwijs, opvang en/of zorg), kind en ouder maken eenvoudig een plan op maat vanuit Behoeften

  • Afstemmingsplan vanuit Contact

Administreren wat nodig is
Een praktisch ontwikkelingsgericht instrument voor zowel kind als professional. 


Een uitgangspunt bij de ontwikkeling van de systematiek is geweest om enkel te administreren wat nodig is om goed zicht te hebben op ontwikkeling en het onderwijs af te kunnen stemmen op Actualiteit en Behoeften. 

piepen

Portfolio
Naast de digitale APP bestaat IK Ontwikkel uit een portfolio.

Onderzoek in de praktijk op verschillende scholen heeft geleerd dat (groot) ouders en kinderen bijzondere (emotionele) waarde hechten aan een pak-en blader versie van een portfolio. Bovendien blijken (jonge) kinderen zich meer eigenaar te voelen bij een portfolio wat ze vast kunnen houden. 

Bij de systematiek hoort dan ook een tastbaar portfolio: een map (IK Ontwikkel MAP) met inhoud voor de verschillende kernactiviteiten. Deze kan een school zelf maken of bestellen in de winkel.