top of page

App

Ontwikkelingsgerichte
rapportage

Een van binnenuit ontwikkeld alternatief voor het gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem.

 

In de app breng je ontwikkeling van ieder kind in beeld ten opzichte van zichzelf in relatie tot de doelen van het onderwijs. Zonder cijfers. Zonder goed en onvoldoende. Zonder hoger en lager.

IK Ontwikkel verrassend anders
 • Wil je goed zicht hebben op de ontwikkeling van ieder kind?

 • Vind je dat toetsen gebruikt moeten worden om te groeien?

 • Zoek je een alternatief voor het gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem?

Inkijkje

In de app breng je in een paar stappen Actualiteit en Behoeften van ieder kind in beeld. Eenvoudig en ondersteunend voor professionals en inzichtelijk en fijn voor ouder en kind. 

 

De rapportage kun je uitprinten en toevoegen aan de map (portfolio) van het kind. 

ABC voor ontwikkeling

De app is een webbased applicatie met een aantal praktische functionaliteiten gebaseerd op het ABC voor ontwikkeling van binnenuit.

A

Actualiteit

In een handig overzicht breng je actuele ontwikkeling in beeld.

 

Wat kan dit kind al wél?

B

Behoefte

Samen met kind en ouder(s) maak je eenvoudig een plan op maat.

 

Wat heeft dit kind nodig? 

C

Contact

Een afstemmingsplan om te onderzoeken wat het kind nodig heeft.

 

Eén kind = één plan. 

ABC van binnenuit

Het ABC is een krachtig en in kern eenvoudig hulpmiddel om af te stemmen op Actualiteit en Behoefte. 

Kenmerken

​​

 • Kinderen niet vergelijken met elkaar, maar met gisteren; 

 • De lat niet bij een leerjaar, maar groei in ten opzichte van de (eind)doelen;   

 • Niet dat ene toetsmoment telt, maar wat een kind over langere tijd laat zien;

 • Niet alleen overzichtelijk voor professional(s), maar ook voor kind en ouder(s). 

Op bewijs gebaseerd
toetsgedachtengoed

IK Ontwikkel verrassend anders. 

​

 • Kijken en handelen van binnenuit. Dat doe je door naar ieder kind te kijken door een Rode bril (Contact), te onderzoeken wat het kind al wél kan in relatie tot de doelen (Actualiteit) en je af te vragen wat dít kind nodig heeft om een nieuwe stap te maken (Behoefte)? 
   

 • Je beoordeelt groei aan de hand van toets-onafhankelijke criteria (kaart met IK-doelen), waar het kind zoveel mogelijk zelf eigenaar van is. Zodat beoordelen ten dienste staat van het leren.
   

 • Je maakt gebruik van verschillende vormen om het leren te evalueren. 

 • Je laat niet een gemiddeld punt op een methodegebonden toets of een score op een gestandaardiseerde toets het oordeel vormen over wat een kind kan, maar kijkt vooral wat een kind in het dagelijks werk laat zien.
   

 • Je investeert in vakmanschap en verbindt inzichten uit theorie aan je eigen praktijk.
   

 • Je observeert en registreert wat een kind gedurende een langere tijd laat zien op de doelen die bij de wettelijke norm van het referentiekader horen. De summatieve beoordeling (eindresultaat) na 8 jaar basis onderwijs geeft zo een goed en betrouwbaar beeld  voor het referentieniveau 1F en 2F/1S voor zowel taal als rekenen in de volle breedte. 

Niet de methode, toets en het gemiddelde centraal maar het vakmanschap van professionals én de (brede) ontwikkeling van ieder kind. ♡

Brede ontwikkeling in beeld

IK Ontwikkel op vijf ontwikkelgebieden (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen).

 

Gebruik alle mogelijkheden van de app of kies voor een enkel ontwikkelgebied. De stevige basis bestaat uit leefleervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren.

Achtergrond​

Wat als we ontwikkeling in beeld kunnen brengen op een manier die ondersteunend is aan welzijn en groei van ieder kind, aan het vakmanschap van professionals én ook nog bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs? 

 

Vanuit die vraag wordt sinds 2004 van binnenuit onder leiding van Nicole Hanegraaf met verschillende scholen gewerkt aan een ontwikkelingsgericht alternatief voor het gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem. Vele jaren van pionieren, uitproberen, bijstellen en aanscherpen op basis van wetenschap uit theorie en praktijk hebben geleid tot IK Ontwikkel. De uiteindelijke succesformule is vertaald in een app en sinds 2023 beschikbaar voor iedere school en kindcentrum (PO-SO-SBO-opvang)

Interesse?

IK Ontwikkel verrassend anders. Het gaat niet om hoe hoog je komt, maar om de stappen die je zet.  

​​

Wil je ontdekken of IK Ontwikkel iets is voor jouw school of kindcentrum? Voel je dan welkom in een Meesterklas of bekijk de bestelprocedure. 

bottom of page