top of page

App

Ontwikkelingsgerichte
rapportage

Laat zien wat een kind al wél kan en wat er nog te leren valt.

 

IK Ontwikkel app geeft een inclusief en positief beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Groei breng je eenvoudig in beeld ten opzichte van de brede doelen van het onderwijs, zonder kinderen met elkaar te vergelijken. En in een paar klikken maak je ook nog eens een praktisch plan op maat. Te gebruiken in PO-SO-SBO-opvang.  

IK Ontwikkel verrassend anders
 • Toetsen om te groeien?

 • Goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind?

 • Een alternatief voor het gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem?

Inkijkje

In de app breng je in een paar stappen Actualiteit en Behoeften van ieder kind in beeld. Eenvoudig in gebruik en ondersteunend voor professionals, en inzichtelijk en fijn voor ouder en kind. 

 

De rapportage kun je uitprinten en toevoegen aan de map (portfolio) van het kind. 

ABC voor ontwikkeling

De app is een webbased applicatie met een aantal praktische functionaliteiten gebaseerd op het ABC voor ontwikkeling van binnenuit.

A

Actualiteit

In een handig overzicht breng je actuele ontwikkeling in beeld.

 

Wat kan dit kind al wél?

B

Behoefte

Samen met kind en ouder(s) maak je eenvoudig een plan op maat.

 

Wat heeft dit kind nodig? 

C

Contact

Een afstemmingsplan om te onderzoeken wat het kind nodig heeft.

 

Eén kind = één plan. 

ABC van binnenuit

Het ABC is een krachtig en in kern eenvoudig hulpmiddel om te handelen van binnenuit. 

Kenmerken

โ€‹โ€‹

 • Methode-onafhankelijk, leerjaaroverstijgend en ontwikkelingsgericht;

 • Groei in een doorgaande lijn (0-13 jaar) zonder kinderen met elkaar te vergelijken;

 • Criterium gericht toetsen en observaties in een instrument; 

 • Compleet beeld voor zowel professional(s) als voor kind en ouder(s); 

 • Rapportages op kind- groeps- en schoolniveau;

 • Duidelijk welk percentage kinderen het referentieniveau in de volle breedte haalt.

Op bewijs gebaseerd
toetsgedachtengoed

Scholen die werken met IK Ontwikkel...

โ€‹

 • Kijken en handelen van binnenuit. Door naar ieder kind te kijken door een Rode bril (Contact), te onderzoeken wat het kind al wél kan in relatie tot de doelen (Actualiteit) en zich af te vragen wat dít kind nodig heeft om een nieuwe stap te maken (Behoefte)? 
   

 • Beoordelen groei aan de hand van toets-onafhankelijke criteria (kaart met IK-doelen), waar het kind zoveel mogelijk zelf eigenaar van is. Beoordelen staat ten dienste van het leren.
   

 • Maken gebruik van verschillende vormen om het leren te evalueren. 

 • Laten niet een gemiddeld punt op een methodegebonden toets of een score op een gestandaardiseerde toets het oordeel vormen over wat een kind kan, maar kijken vooral wat een kind in het dagelijks werk laat zien.
   

 • Investeren in vakmanschap en verbinden actuele inzichten uit wetenschap aan de eigen praktijk.
   

 • Observeren en registeren wat een kind gedurende een langere tijd laat zien op de doelen die bij de wettelijke norm van het referentiekader horen. De summatieve beoordeling (eindresultaat) na 8 jaar basis onderwijs geeft zo een goed en betrouwbaar beeld  voor het referentieniveau 1F en 2F/1S voor zowel taal als rekenen in de volle breedte. 

Brede ontwikkeling in beeld

Op vijf IK Ontwikkelgebieden (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen).

 

Gebruik alle mogelijkheden van de app of kies voor een enkel ontwikkelgebied. De stevige basis bestaat uit leefleervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren.

Rode bril.png

Achtergrondโ€‹

Wat als we ontwikkeling in beeld kunnen brengen op een manier die ondersteunend is aan welzijn en groei van ieder kind, aan het vakmanschap van professionals én bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs? 

 

Vanuit die vraag werkt Nicole Hanegraaf tussen 2004 en 2021 met haar eigen scholen van binnenuit aan een inclusief en ontwikkelingsgericht alternatief voor het gestandaardiseerd, vergelijkend toetssysteem. Vele jaren van pionieren, uitproberen, bijstellen en aanscherpen op basis van wetenschap uit theorie en praktijk leiden tot IK Ontwikkel. De uiteindelijke succesformule krijgt een vertaling in een app en vanaf 2023 beschikbaar voor iedere school en kindcentrum (PO-SO-SBO-opvang). 

Interesse?

IK Ontwikkel verrassend anders. 

โ€‹โ€‹

Wil je ontdekken of IK Ontwikkel iets is voor jouw stichting, school of kindcentrum? Voel je dan welkom in een Meesterklas, neem contact op voor informatie op maat of bekijk de bestelprocedure. 

bottom of page