top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Een eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek 

In de app (webapplicatie) breng je ontwikkeling van ieder kind in beeld. Zonder punten. Zonder toetsstress. Zonder hoger en lager. Zonder vergelijken met een ander. 

โ€‹

Gestandaardiseerde toetsen zijn niet nodig. Scholen meten beter. Ontwikkelingsgericht. Kiezen voor natuurlijke manieren van het leren evalueren, geven een waardevol beeld van wat een kind écht kan. 

 

In de app wordt groei zichtbaar gemaakt in een doorgaande lijn. Vanaf het moment dat het kind op school komt. Niet gebaseerd op een statistisch gemiddelde of in vergelijking met anderen, maar op basis van de actuele ontwikkeling. Om vervolgens te kijken wat dít kind nodig heeft om een stap in ontwikkeling te maken. Iedere school die vanuit dit gedachtengoed wil werken, kan met de app aan de slag. Ongeacht onderwijsconcept of methode.

โ€‹

 • Krachtig in al zijn eenvoud;

 • Praktisch en overzichtelijk voor kind, professional én ouders;

 • Aandacht voor leef- en leervaardigheden en een brede ontwikkeling;

 • Toetsen op een natuurlijke wijze gericht op ontwikkeling in een doorgaande lijn door de hele school;

 • Ontwikkeling in beeld ten opzichte van het kind zelf met het referentieniveau als enige criterium;

 • Overzicht van alle taal-en rekenvaardigheden voor de referentieniveaus 1F en 1S/2F.

โ€‹

Kid spelen met Bubble

ABC voor ontwikkeling

De app is een webbased applicatie met een aantal praktische functionaliteiten:
 

Actualiteit
In een
handig overzicht zie je actuele ontwikkeling in beeld: Wat kan dit kind al wél?

โ€‹

Behoeften

Professional, kind en ouder(s) maken eenvoudig een plan op maat: Wat heb jij nodig? 

โ€‹

Contact

Een afstemmingsplan om te onderzoeken wat het kind nodig heeft: Een kind = een plan. 

Verbinding theorie en praktijk 

IK Ontwikkel een op bewijs gebaseerd toetsgedachtengoed wat ontwikkeld is in de praktijk.

 

 • In de eigenwijze Leerling Ontwikkel Systematiek wordt groei beoordeeld aan de hand van toets-onafhankelijke beoordelingscriteria (kaart met IK-doelen), waar de lerende zelf eigenaar van is. Dat maakt dat beoordelen altijd ten dienste staat van het leren.
   

 • Kinderen worden niet ingedeeld naar niveau ten opzichte van het gemiddelde van de groep en worden ook niet met elkaar vergeleken. De systematiek nodigt professionals, kinderen en ouders uit te kijken naar waar het kind staat in relatie tot de doelen. De vraag is daarbij steeds: Waar bevindt het kind zich op de ontwikkellijn (Actualiteit)? En wat heeft dít kind nodig om een nieuwe stap te maken (Behoefte)?
   

 • Of een kind iets kan, wordt niet bepaald door een gemiddeld punt op een methodegebonden toets of een score op een gestandaardiseerde LVS-toets, maar op grond van dat wat in het dagelijks werk zichtbaar is. Professionals die met de systematiek werken, maken gebruik van verschillende vormen om het leren te evalueren (denk aan: observaties, formatief handelen, gesprekken). 
   

 • Wettelijk kent het basisonderwijs slechts één moment van summatief beoordelen. Dat moment ligt aan het eind van de basisschool. Na 8 jaar onderwijs moeten kinderen het referentieniveau 1F of 2F/1S behaald hebben voor taal en rekenen. De Eindtoets/ doorstroomtoets blijkt hiervoor niet geschikt (zie hier). IK Ontwikkel is een alternatief dat laat zien wat een kind gedurende een langere tijd laat zien op het referentiekader in de volle breedte.

Stap voor stap

Leer- en ontwikkellijnen opgedeeld in stappen. 

โ€‹

 • Elke nieuwe stap volgt logischerwijs op de vorige;

 • Leren in verbinding (lineair en cylisch);

 • Ontwikkelen op eigen wijze en in eigen tempo;

 • Inzichtelijk voor kind, ouder én professional;

 • Groei ten opzichte van het kind zelf;

 • Het referentieniveau als (enige) norm.

Brede ontwikkeling in beeld

Stap voor stap richting het referentieniveau.


IK Ontwikkel breed in verschillende kernactiviteiten (stevige basis, taal, rekenen, Wereldwijs, bewegen). Gebruikers kunnen ook kiezen voor een selectie. De stevige basis bestaat uit leef- en leervaardigheden, waaronder executieve functies, mindset, sociale vaardigheden en leren leren. 

Schermafbeelding 2022-08-17 om 18_edited.jpg

* Referentieniveaus voor taal en rekenen bestaan uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (1F) is de basis die leerlingen in principe moeten beheersen. Het streefniveau (1S) is bedoeld om actief mee te kunnen doen in de samenleving.  

Alleen administreren wat nodig is
Een praktisch ontwikkelingsgericht instrument voor zowel kind als professional. 


In het onderwijs wordt veel tijd besteed aan administratie. Tijd die we liever besteden aan het ontwerpen van goed en mooi onderwijs. Daarom was een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de systematiek: enkel administreren wat nodig is om goed zicht te hebben op ontwikkeling én om het onderwijs af te kunnen stemmen op Actualiteit en Behoeften van ieder kind. 

piepen
bottom of page