top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

IK Ontwikkel rekenen

Rekenen hoort bij het leven. Denk maar aan vaardigheden om te kunnen redeneren, inschatten en logisch denken. Betekenisvol rekenonderwijs op maat vraagt om een methodiek die ervoor zorgt dat rekenen voor alle kinderen boeiend is en ieder kind uitgedaagd wordt tot een volgend stapje in ontwikkeling.

De rekendoelen zijn per domein verdeeld in stapjes. Zo werk je stap voor stap toe naar de referentie-niveaus. Een domein komt meerdere keren aan bod en vormt een doorgaande lijn door de hele school. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een aantal weken met de hele groep aan een bepaald domein te werken. Zo is er ruimte om de diepte in te gaan en kan ieder werken aan doelen die aansluiten bij de actuele ontwikkeling. Bovendien valt er binnen het domein veel van en met elkaar te leren als Leerling ('Ik ben dit aan het oefenen'), als Prof ('Ik kan dit al') of als Meester ('Ik ben hier meesterlijk goed in').

Kind op school

Borden Rekenen

Handige borden, zodat je betekenisvol rekenonderwijs op maat kunt realiseren vanuit leerlijnen. Inclusief theoretische achtergronden. 

De borden zijn gemaakt met, door en voor leerkrachten in samenwerking met andere Wereldwijze Meesters. Ze worden steeds aangevuld, zodat ze altijd Actueel blijven.

 

Je kunt alles aanpassen, maar hoeft zelf het wiel niet uit te vinden. Samen met de borden voor stevige basis, taalWereldwijs en bewegen vormen de borden een aanbod voor alle kerndoelen. 

Inhoud borden Rekenen 

Kwaliteitskaart
Zo doen we dat! Rekenen - Over inrichting, handelen professional, materialen en middelen.

 

Kaarten met IK-doelen en inhouden per domein
Referentieniveaus als norm I Bronnen: SLO + CED + School aan Zet + Met sprongen vooruit 
Ik bewerk getallen 

Ik reken met geld 

Ik ken de tijd 

Ik meet en weeg 

Ik oriënteer op getallen 

Ik werk met verhoudingen en breuken

Ik werk verdelen en vermenigvuldigen 

Ik werk met kommagetallen

Ik reken met procenten 

Ik werk met tabellen en grafieken 

Activiteitenkaarten (zomer 23)
Voor professionals - 
Houvast bij het ontwerpen van rekenactiviteiten.

Voor kinderen - Houvast bij rekenactiviteiten.

Theorie en achtergronden 

Bord Rekenen

Met een abonnement kun je een jaar lang gebruik maken van ALLE borden. 

IK Ontwikkel continu. We doen, ervaren, stellen bij, vullen aan en delen. Altijd met, voor en door professionals van binnenuit. 

Schermafbeelding 2022-08-24 om 13.47_edited.jpg
bottom of page