ย 
kinderen illustraties totaal_edited.jpg

IK Ontwikkel...

Rekenen & wiskunde

ย 

Boeiend rekenonderwijs op maat!

Vaardigheden om te kunnen redeneren, inschatten en logisch denken. Rekenen hoort bij ons leven.   Ontwikkelen in rekenonderwijs van Binnenuit vraagt om een methodiek die ervoor zorgt dat rekenen voor alle kinderen boeiend is en ieder kind uitgedaagd wordt tot een volgend stapje in ontwikkeling.

โ€‹

Vanuit de kerndoelen zijn de rekendoelen verdeeld per domein in stapjes. Zo werk je stap voor stap toe naar de referentieniveaus. Een domein komt meerdere keren aan bod en vormt een doorgaande lijn door de hele school. Gedurende een aantal weken werkt de hele groep aan een bepaald domein. Hierdoor is er ruimte om de diepte in te gaan en kan ieder werken aan doelen die aansluiten bij de Actuele ontwikkeling. Bovendien valt er binnen het domein veel van en met elkaar te leren als Leerling ('Ik ben dit aan het oefenen'), als Prof ('Ik kan dit al') of Meester ('Ik ben hier meesterlijk goed in').

โ€‹

Leuke jongen met lang haar

Borden Rekenen & wiskunde

Handige borden, zodat je boeiend reken & wiskunde onderwijs op maat kunt ontwerpen. Inclusief theoretische achtergronden. 

โ€‹

De borden zijn gemaakt met, door en voor collega's in het hele land in samenwerking met Wereldwijze Meesters. Ze worden steeds aangevuld, zodat ze altijd Actueel zijn. Speciaal voor jou. Je kunt alles aanpassen, maar hoeft zelf het wiel niet uit te vinden. Samen met de borden voor Stevige basis, WereldwijsLezen & schrijven en Bewegen vormen de borden een aanbod voor alle kerndoelen. 

Inhoud borden Rekenen & wiskunde

KwaliteitsKAART PRO
Zo doen we dat! Rekenen & wiskunde - Over inrichting, handelen professional, materialen en middelen.

 

KAARTEN met IK-doelen en inhouden
Bronnen: SLO + CED + School aan Zet + Met sprongen vooruit 
Ik bewerk getallen 

Ik reken met geld 

Ik ken de tijd 

Ik meet en weeg 

Ik oriënteer op getallen 

Ik werk met verhoudingen en breuken

Ik werk verdelen en vermenigvuldigen 

Ik werk met kommagetallen

Ik reken met procenten 

Ik werk met tabellen en grafieken 

โ€‹

Activiteitenkaarten (voorjaar 23)
Voor professionals - 
Houvast bij het ontwerpen van Reken & wiskunde activiteiten.

Voor kinderen - Houvast in reken- en wiskundige activiteiten.

โ€‹

Theorie en achtergronden (najaar 22)

Bord Rekenen & wiskunde

Met een abonnement kun je een jaar lang gebruik maken van het BORD Rekenen & wiskunde. 

IK Ontwikkel continu. We doen, ervaren, stellen bij, vullen aan en delen. Altijd met, voor en door professionals van binnenuit. 

Kind model
ย