top of page
Kind op school

IK Ontwikkel rekenen

Ieder kind kan en wil leren rekenen. 

Bouwstenen om inclusief rekenonderwijs op maat te ontwerpen in je school of kindcentrum. Doelgericht, boeiend en uitdagend voor ieder kind. 

Vaardigheden om te kunnen redeneren, inschatten en logisch denken.

Rekenen hoort bij het leven.

Zo doen wij dat!

Inrichting, didactisch handelen, materialen en middelen. 

Doelen en inhouden
IK-doelen op basis van SLO, CED, School aan Zet en Met sprongen vooruit. 

Inspiratie en activiteiten

Een handige rekenkast per doel en per domein om zelf te ontwerpen. 

Theorie en achtergronden

Onder andere didactiek, (prenten)boeken, materialen en middelen. 

Inkijkje

Op de borden in de online omgeving vind je onder andere onderstaande praktische kaarten met IK-doelen voor de middenbouw. Ook vind je fijne digitale rekenkasten met per domein en per doel vrij toegankelijk materiaal geordend bij elkaar. Inclusief theoretische achtergronden. 

IK Ontwikkel verrassend anders. In de omgeving vind je de doelen per domein verdeeld in stapjes op de leerlijn. Niet vanuit de norm van 'het gemiddelde' of leerjaar, maar voor ieder kind uitdagend in een volgende stap van zijn of haar ontwikkeling op weg naar de wettelijke referentie-niveaus.

Zo kan dat.

Werk cyclisch. Laat ieder domein meerdere keren aan bod komen voor een doorgaande lijn in je hele school of kindcentrum. 

Door met je groep een aantal weken aan een bepaald domein te werken is er  ruimte om de diepte in te gaan en kan ieder kind werken aan passende doelen die aansluiten bij de actuele ontwikkeling en uitdagen in een volgende stap. Door als groep samen te werken binnen hetzelfde domein valt er bovendien veel van en met elkaar te leren als Leerling (‘Ik ben dit aan het oefenen’), als Prof (‘Ik kan dit al’) of als Meester (‘Ik ben hier meesterlijk goed in’).  

IK Ontwikkel verrassend anders

In de app kun je ontwikkeling van ieder kind zichtbaar maken in een doorgaande lijn vanaf het moment dat het op jouw school of kindcentrum start. 

Groei zichtbaar maken.

bottom of page