top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Het huidige toetssysteem maakt meer kapot dan het onderwijs lief is. Dat geluid laten steeds meer kinderen, ouders, leerkrachten, directeuren, bestuurders, ondersteuners én wetenschappers horen.

Het huidige toetssysteem is een oneerlijke sorteermachine die geen recht doet aan ieders uniek potentieel. Kinderen worden stelselmatig met elkaar vergeleken en ingedeeld in hoger en lager. Professionals ervaren druk. Het toetssysteem doet kinderen én professionals tekort en verschraalt het onderwijs. Ook de wetenschap keert zich tegen deze cijfermatige manier van leren zichtbaar maken.  

Beter meten 

Van de kat en de bel

Onderwijs lijkt een wedstrijd te zijn geworden met jaarlijkse winnaars en verliezers. Niet alleen onder kinderen, maar ook onder tal van hardwerkende professionals die misschien zelfs geloven dat ze gefaald hebben als ze ingehaald zijn tijdens de wedstrijd...

Meester in toetsen Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs. In haar schokkende proefschrift is te lezen wat de Eindtoets wel én wat het niet meet. Karen is van mening dat toetsen kinderen verder moeten helpen en professionals moeten ondersteunen, maar ziet dat toetsen in het onderwijs vaak het tegenovergestelde doen. 

Het onderwijs opnieuw uitvinden 

In 2022 verschijnt de rapportage van een grootschalig onderwijsonderzoek van ruim 300 wetenschappers van over de hele wereld. De rapportage bestaat uit een beoordeling van dat 'wat ertoe doet' in het onderwijs. 

Het algemene doel van deze International Science en Evidence based Education (ISEE) beoordeling is om bij te dragen aan de toekomst van het onderwijs. Het idee is om multidisciplinaire expertise op het gebied van onderwijssystemen en hervormingen van een reeks belanghebbenden op een open en inclusieve manier te bundelen en een wetenschappelijk stevige en op feiten gebaseerde beoordeling uit te voeren die kan ondersteunen bij het ontwikkelen van onderwijsbeleid op alle niveaus. Het rapport bestaat uit drie kernboodschappen:

  1. Gepersonaliseerd onderwijs waar ieder tot bloei kan komen is een mensenrecht; 

  2. Leren is een cognitief, emotioneel proces; 

  3. Wetenschappelijk bewijs moet de basis vormen voor onderwijsbeleid. 

Bekijk de website en lees de ‘samenvatting voor Onderwijsbeleidsmakers’ uitgegeven door Unesco MGIEP:

Eindtoets ongeschikt om leesvaardigheid te toetsen

Klare taal in dit lezenswaardig artikel van Eva Naaijkens en Martin Bootsma.

De Alan Turingschool in Amsterdam koos bewust voor evidence informed leesonderwijs. Toch bleven de resultaten op de eindtoets achter. Pas toen de school de vraagstelling ging oefenen, schoten de scores omhoog. Meet de eindtoets of leerlingen voldoen aan de referentieniveaus taal of is het een hoepeltje waar ze doorheen moeten springen?​ 

Hoe cijfers de motivatie van leerlingen om zeep helpen
Heldere analyse van correspondent onderwijs Johannes Visser.

Naarmate kinderen langer naar school gaan, verliezen ze hun nieuwsgierigheid en plezier om te leren. Niet zo gek, als je weet hoeveel cijfers een leerling per schooljaar krijgt. In dit artikel wordt wetenschappelijk onderbouwd waarom het zo belangrijk is dat kinderen kunnen ontwikkelen onderwijs van binnenuit. Vanuit intrinsieke motivatie.  

Ginger Doll

#Hogebomen
STOP het gestandaardiseerd vergelijkend toets van kinderen

Sinds het voorjaar van 2022 bestaat het netwerk #Hogebomen. Het kernteam wordt gevormd door een divers gezelschap wat van binnenuit gedreven is om het gestandaardiseerd vergelijkend toetsen van kinderen te stoppen.

IK Ontwikkel coöperatie U.A. ondersteunt dit initiatief van harte. Dat doen we onder andere door het delen van een eigenwijze en op wetenschap gebaseerde Leerling Ontwikkel Systematiek als krachtig alternatief. 

Wil je ook aansluiten bij het netwerk #Hogebomen? Dat kan hier (LinkedIn) of hier (Facebook).

bottom of page