top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Ik Ontwikkel in scholen en kindcentra

Coöperatie IK Ontwikkel is opgericht door leerkrachten, zodat iedere school op eigen wijze kan ontwikkelen in onderwijs van binnenuit. 

 

De coöperatie deelt gereedschap dat in de praktijk ontwikkeld is en professionals in hun dagelijks werk ondersteunt om niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht te werken. Er is een map met een pak- en bladerversie van een portfolio voor kinderen en een praktische app voor professionals om ontwikkeling van ieder kind op een eenvoudige en ontwikkelingsgerichte manier in beeld te kunnen brengen. Ook heel handig is de online ondersteunende omgeving met borden vol gereedschap om als school zelf boeiend onderwijs in samenhang te kunnen ontwerpen. Te gebruiken in iedere school en kindcentrum (PO-SBO-SO). 

โ€‹

Veel IK Ontwikkelplezier!

  • Mooie map

  • Tabbladen (op de borden)

  • Inhoud (op de borden)

    Kindcentrum - PO - SBO - SO 
    Map zelf verzorgen (schooleigen wijze). Of neem Contact op met onze toffe vormgever.

Roodharige meisje

IK Ontwikkel krachtig in eenvoud

Met de systematiek hebben professionals het gereedschap in handen om boeiend onderwijs op maat te kunnen realiseren voor ieder kind. Ongeacht het onderwijsconcept, de methode of het organisatiemodel van de school.  Het ondersteunt professionals in scholen en kindcentra om de plek te worden die zíj van binnenuit willen zijn. 

"De systematiek is in basis eenvoudig. De app en het materiaal op de borden hebben ons team enorm geholpen in de transitie van leerstofjaarklassensysteem naar maatwerk voor ieder kind."

"Zó fijn dat ik geen ellenlange implementatietraject hoefde te volgen. De app spreekt eigenlijk voor zich. Binnen een half uur was voor mij duidelijk hoe het werkt. Ik kon er meteen mee aan de slag en het ook nog uitleggen aan mijn collega's."  

"Dit kan echt een revolutie in onderwijs betekenen, hoor! Zoiets ben ik nog niet tegen gekomen. Simpel. Praktisch. Het is een antwoord op onze vraag." 

"De kaarten met IK-doelen zijn echt handig. Ze geven mij niet alleen inzicht bij het ontwerpen van activiteiten, maar kinderen voelen zich ook echt eigenaar van hun ontwikkeling."


"Toen wij stopten met het geven van cijfers, was er onrust onder ouders. Met het gebruik van de app was de rust eigenlijk meteen terug. Ouders geven aan zich nu meer partner te voelen, omdat ze zo goed zicht hebben op wat hun kind kan. Ook vinden ze het fijn om op basis van gelijkwaardigheid mee te kunnen en mogen denken over de behoeften van hun kind. " 
Kind model
bottom of page