top of page
totaal avatars nieuw def_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Ik Ontwikkel...

een Leerling Ontwikkel Systematiek. Verrassend anders. Terug naar de bedoeling. Niet systeemgericht, maar mens- en wereldgericht. 

 

In de app (webapplicatie) maak je als professional het leren van ieder kind zichtbaar op een manier die recht doet aan kind, professional én wetgeving. Daarbij is elk kind zijn eigen maatstaf bij het evalueren van leren. Ontwikkeling van ieder kind in beeld in een doorgaande lijn door de hele schoolperiode met het referentieniveau als enige norm. Zonder cijfers. Een eerlijk alternatief voor het gestandaardiseerd vergelijkend toetssysteem.

In een online omgeving vind je borden (padlets) met materiaal om in iedere school boeiend onderwijs op maat te kunnen realiseren. Het biedt professionals (PO) het gereedschap om te kunnen werken vanuit leerlijnen. Onafhankelijk van de methode die gebruikt wordt. Er is een bord voor iedere kernactiviteit. Tegen een kleine vergoeding kan een jaar lang gebruik gemaakt worden van alle borden. 

Roodharige meisje

IK Ontwikkel...

... van professionals voor professionals.

Zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden.

... op eigen wijze en in eigen tempo.

De systematiek is ondersteunend aan ieders unieke groei in een doorgaande lijn. 

... gericht op eigenaarschap en autonomie.

Ruimte en houvast voor het ontwikkelen van je eigen meesterschap.

... passend voor iedere school.

Maatwerk door documenten (PDF en Word) die aan te passen zijn. 

... methode-onafhankelijk.

Onderwijs vanuit leerlijnen mogelijk op iedere school. 

... wat ertoe doet.

Niet systeemgericht, maar mens-en wereldgericht en alleen administreren wat nodig is. 

Een ondersteunende Leerling Ontwikkel Systematiek

IK Ontwikkel op eigen wijze. De app en de borden kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar zijn het krachtigst als ze elkaar versterken. Bij de volledige systematiek hoort ook een portfolio. Daarvoor volstaat een mooie map. Tabbladen en inhoud voor zo'n map zijn te vinden op de borden. 
 • Actuele ontwikkeling in beeld.

 • Plan op maat vanuit Behoefte.

 • Afstemmingsplan vanuit Contact.


  t/m referentieniveau 1S/2F
  Compleet: € 8,20 per lln. per jaar. Interesse? Volg een gratis Meesterklas.

 • Kaarten met IK-doelen  in een doorlopende leerlijn. 

 • Kwaliteitskaarten: Zo doen wij dat!

 • Theorie en achtergronden.

  t/m referentieniveau 1S/2F 
  Toegang tot alle borden vanaf € 5,= p.j.
  Neem abonnement.

Portfolio

 • Mooie map.

 • Tabbladen (zie borden).

 • Inhoud (zie borden).


  Zelf verzorgen (schooleigen wijze).
  Of neem contact op met onze vormgever.

Alle tarieven gelden voor het schooljaar 2022 - 2023.
IK Ontwikkel door en voor het PO met de ambitie in de toekomst door te ontwikkelen voor 0-21 jaar.

IK Ontwikkel krachtig in eenvoud

Met de systematiek hebben professionals het gereedschap in handen om boeiend onderwijs op maat te kunnen realiseren voor ieder kind. Ongeacht het onderwijsconcept, de methode of het organisatiemodel van de school.  Het brengt onderwijs terug naar de bedoeling.

"De systematiek is in basis heel eenvoudig. De app en het materiaal op de borden hebben ons team enorm geholpen in de transitie van leerstofjaarklassensysteem naar maatwerk voor ieder kind."

"Zó fijn dat ik geen ellenlange implementatietraject hoefde te volgen. De app spreekt eigenlijk voor zich. Binnen een half uur was voor mij duidelijk hoe het werkt. Ik kon er meteen zelf mee aan de slag en het ook nog uitleggen aan mijn collega's."  

"De kaarten met IK-doelen zijn echt handig. Ze geven mij niet alleen inzicht bij het ontwerpen van activiteiten, maar kinderen voelen zich ook echt eigenaar van hun ontwikkeling."


"Toen wij stopten met het geven van cijfers, was er onrust onder ouders. Met het gebruik van de app was de rust direct terug. Ouders geven aan zich nu meer partner te voelen, omdat ze zo'n realistisch zicht hebben op wat hun kind kan en omdat ze op basis van gelijkwaardigheid worden uitgenodigd mee te denken over de behoeften van hun kind. " 
Kind model
bottom of page