top of page

IK Ontwikkel in scholen en kindcentra

Verrassend anders

Jouw vakmanschap centraal! Voor (en door) professionals in onderwijs en opvang. 

IK Ontwikkel van binnenuit. Alle bouwstenen om verantwoord, onderbouwd en op eigen wijze onderwijs in samenhang te ontwerpen én ontwikkeling van ieder kind in beeld te brengen. 

  • Zoek je een manier om los te komen van het leerstofjaarklassensysteem?

  • Zou je thematisch onderwijs willen ontwerpen, maar mis je hiervoor het houvast?

  • Wil je af van de toetsdruk en zoek je een alternatief om goed zicht te hebben op ontwikkeling?

IK Ontwikkel verrassend anders

Door IK Ontwikkel hebben we goed zicht op ontwikkeling van ieder kind en kunnen dit ook nog eens duidelijk in beeld brengen. Dat is ook wat de inspectie van ons vraagt en daar zijn we heel blij mee. 

Baby spelen met bouwstenen

Voor teams die boven de methode willen staan. 

IK Ontwikkelaars geloven in de kracht van vakmanschap van binnenuit en willen bijdragen aan onderwijs en opvang waar ieder kind kan ontwikkelen van binnenuit. 

 

IK Ontwikkel mens- en wereldgericht. Op basis van actuele inzichten uit wetenschap en praktijk, vanuit leerlijnen, thematisch en met de mogelijkheid om methoden als bron te gebruiken. Afgestemd op de visie, het team en de kinderen van je school of kindcentrum (PO-SBO-SO-opvang).

..
bottom of page