top of page
kurk.jpg

IK Ontwikkel in scholen en kindcentra

Verrassend anders

IK Ontwikkel om inclusief mens- en wereldgericht onderwijs op iedere school mogelijk te maken.


IK Ontwikkel voor (en door) bevlogen professionals uit onderwijs en opvang die vakmanschap van binnenuit serieus nemen en boven de methode staan.

PO-SBO-SO-opvang.

IK Ontwikkel verrassend anders

IK Ontwikkel voor jou!

Doet jouw school al mee?  

 

Dan kun je meteen gebruik maken van de volledige omgeving! Daar vind  je alles om onderwijs in samenhang te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren voor alle kerndoelen voor het basisonderwijs en het referentiekader taal en rekenen t/m 2F en 1S. Inclusief materialen om zelf een kind- ouder- en leerkracht-vriendelijk portfolio samen te stellen en brede ontwikkeling in beeld te brengen. En als je school gekozen heeft voor de IK Ontwikkel app, beschik je ook nog eens over een op groei gerichte rapportage voor ieder kind en de juiste gegevens voor de verantwoording van je opbrengsten (onderwijsresultatenmodel).   

Doet jouw school nog niet mee?

​

Dan ga je vast blij worden als je hoort wat het jou en je collega's oplevert! IK Ontwikkel een manier waarop het kan: zelf verantwoord en onderbouwd inclusief mens- en wereldgericht onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Met daarbij goed zicht op ieders (brede) ontwikkeling. In open bestandsindelingen, binnen de wettelijke kaders van het onderwijs en gebaseerd op de meest actuele inzichten uit theorie en praktijk. En er is meer: door mee te doen draagt je school niet alleen bij aan het versterken van vakmanschap van binnenuit, maar ook aan het steeds verder ontwikkelen en uitbreiden van de omgeving.

Gratis online Meesterklas

​

Een Meesterklas is vrij toegankelijk en biedt een mooi inkijkje in de omgeving. Interessant als je school al toegang heeft, maar ook als dat nog niet zo is.  

Wij gebruiken IK Ontwikkel om ons thematisch onderwijs vorm te geven. Het is echt lekker dat je niet alles helemaal zelf hoeft te verzamelen en toch alle ruimte hebt om zelf te ontwerpen. 

bonk
kurk.jpg
kurk.jpg

1. Maak inhouden helder.

Weet wat kan én moet geleerd. En wanneer.

 

Op de borden vind je alle (kern)doelen en referentiekader vertaald per IK Ontwikkelgebied in praktische IK-doelen en (thematische) inhouden in een doorgaande lijn. 

2. Ontwerp onderwijs.

Zo doen wij dat! Zorg dat voor ieder kind te leren valt. 

​

Op de borden vind je per IK Ontwikkelgebied alles wat je nodig hebt om onderwijs in samenhang te kunnen ontwerpen en uitvoeren. Op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten. 

3. Evalueer het leren.

Meet en weet wat kinderen kennen en kunnen.

​

Met de kaarten op de borden toets je zoveel mogelijk in het dagelijks werk en de app geeft een op groei gerichte rapportage op basis van actualiteit en behoeften van ieder kind. 

bottom of page