top of page
kurk.jpg

IK Ontwikkel in scholen en kindcentra

Verrassend anders

IK Ontwikkel om inclusief mens- en wereldgericht onderwijs op iedere school mogelijk te maken.


IK Ontwikkel voor (en door) bevlogen professionals uit de sector zelf die vakmanschap van binnenuit serieus nemen en boven de methode staan. PO-SBO-SO-opvang.

IK Ontwikkel verrassend anders

IK Ontwikkel voor jou!

Is jouw school al aangesloten?  

 

Dan kun je meteen gebruik maken van de volledige omgeving! Daar vind  je alles om onderbouwd, verantwoord en op eigen wijze onderwijs in samenhang te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren voor het referentiekader taal en rekenen t/m 2F en 1S en alle kerndoelen voor het basisonderwijs. Inclusief materialen om zelf een kind- ouder- en leerkracht-vriendelijk portfolio samen te stellen en brede ontwikkeling in beeld te brengen. En als je school gekozen heeft voor IK Ontwikkel app, beschik je ook nog eens over een op eigen groei gerichte rapportage voor ieder kind en de juiste gegevens voor verantwoording opbrengsten (onderwijsresultatenmodel).   

Is jouw school nog niet aangesloten?

โ€‹

Dan ga je vast blij worden als je hoort wat het jou en je collega's oplevert! Door aan te sluiten draagt je school namelijk niet alleen bij aan het versterken van vakmanschap van binnenuit en het verder ontwikkelen en uitbreiden van de omgeving, maar krijgt je hele team ook exclusief toegang tot alles wat je nodig hebt om zelf inclusief mens- en wereldgericht onderwijs te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren met daarbij goed zicht op ieders de (brede) ontwikkeling. Binnen de wettelijke kaders van het onderwijs. En allemaal in heel eenvoudig aan te passen open bestandsindelingen en gebaseerd op de meest actuele inzichten uit theorie en praktijk!โ€‹

Gratis online Meesterklas

โ€‹

Een Meesterklas is vrij toegankelijk en biedt een mooi inkijkje in de omgeving. Interessant als je school als aangesloten is, maar ook als je school dat nog niet is.  

Teun.jpg

IK Ontwikkel geeft goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind. Dit kunnen we ook nog eens duidelijk in beeld brengen. De inspectie was dik tevreden!

kurk.jpg
kurk.jpg

1. Maak inhouden helder.

Weet wat kan én moet geleerd. En wanneer.

 

Op de borden vind je alle (kern)doelen en referentiekader vertaald per IK Ontwikkelgebied in praktische IK-doelen en (thematische) inhouden in een doorgaande lijn. 

2. Ontwerp onderwijs.

Zo doen wij dat! Zorg dat voor ieder kind te leren valt. 

โ€‹

Op de borden vind je per IK Ontwikkelgebied alles wat je nodig hebt om voor inclusief onderwijs te kunnen ontwerpen en uitvoeren. Op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten. 

3. Evalueer het leren.

Meet en weet wat kinderen kennen en kunnen.

โ€‹

De borden helpen je om  criteriumgericht te toetsen en de app geeft je een op groei gerichte rapportage op basis van actualiteit en behoeften van ieder kind. 

Zélf nadenken. Zélf ontwerpen.

Niet het handhaven van een systeem of methode, maar ruimte voor eigen vakmanschap en ontwikkeling van binnenuit.

bottom of page