top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Een map om trots op te zijn 

Er gaat niets boven een kind dat zijn portfolio presenteert en vol trots zelf vertelt wat het gedaan, ontdekt en geleerd heeft.

 

IK Ontwikkel met een portfolio als de basis. Het is een mooie map van en voor het kind, waarin ontwikkeling in beeld wordt gebracht. Van 'Hoe gaat het met mij-teksten' tot werk om trots op te zijn of bewijsjes van iets wat ze kennen of kunnen. Presenteren van de eigen map aan (groot)ouders is altijd weer een moment waar iedereen van geniet. Het draagt bij aan ontwikkeling van binnenuit en een waarderende cultuur in iedere school.

Op de borden vind je mooi vormgegeven bladen voor het portfolio die je kunt downloaden en meteen kunt gebruiken. Wil je lege mappen bestellen? Contact dan onze vormgever even.  

Leuk Meisje

Waarom geen digitaal portfolio?

IK Ontwikkel sinds 2004 en in de loop van die jaren zijn heel wat vormen van portfolio uitgeprobeerd in de verschillende scholen.

 

Ervaring leert steeds weer dat een digitaal portfolio voor jonge kinderen minder goed werkt dan een pak- en bladerversie. Papier is emotie, is de les die we iedere keer leren.

Onze geleerde lessen, delen we graag. We adviseren dan ook een pak- en bladerversie van een portfolio in plaats van een volledig digitaal instrument. 

Ontwikkelgesprek

Een aantal keren per jaar voer je als professional een ontwikkelgesprek met kind en ouders. Kinderen blijken al jong goed in staat om hun leren te presenteren met behulp van hun map. 

 

De meeste scholen en kindcentra kiezen ervoor om zo'n twee à drie keer per jaar een ontwikkelgesprek te voeren. Voor ieder kind op hetzelfde moment of meer verspreid over het jaar. Gesprekken worden gevoerd vanuit een waarderend perspectief (Rode bril). Kind, ouder(s) en professional(s) hebben een gelijkwaardige rol en ieder kan gespreksleider zijn. Samen wordt de actuele ontwikkeling besproken. Ook wordt bekeken welke behoeften een kind heeft om een stap in ontwikkeling te kunnen maken. 

Klein kind met grote glazen

Ontwikkelmarkt

Een idee is om ouders regelmatig uit te nodigen om te ervaren wat hun kind geleerd heeft.

Voor ouders is het fijn te weten wat hun kind doet op school en wat het er leert. Een ontwikkelmarkt, mappenmiddag of portfoliomoment wordt dan ook als bijzonder waardevol ervaren. Ouders worden bijvoorbeeld aan het eind van een thema uitgenodigd om mee te vieren. Kinderen presenteren dan wat zij die periode hebben gedaan, ontdekt en geleerd. Dat is dan ook meteen een moment voor ouder en kind om samen het eigen werk van het kind te bekijken dat verzameld is in de map.

bottom of page