top of page
totaal avatars nieuw def_edited_edited.jpg
Home: Veelgestelde vragen

Een map om trots op te zijn 

Laat je verrassen door kinderen die hun portfolio presenteren en met stralende ogen vertellen wat ze gedaan, ontdekt en geleerd hebben.

 

De map is een portfolio van en voor het kind, waarin ontwikkeling zichtbaar wordt. De map is met aandacht gevuld met 'Hoe gaat het met mij-teksten' tot werk om trots op te zijn of bewijsjes van iets wat de het kind weet of kan. Presenteren van de eigen map aan (groot)ouders is altijd weer een moment waar iedereen van geniet. Het draagt bij aan ontwikkeling van binnenuit en een waarderende cultuur in je school.

Op de borden vind je mooi vormgegeven bladen die je voor het portfolio kunt gebruiken. Je kunt ze downloaden en meteen gebruiken. Mappen schaf je zelf aan, maar kun je ook op maat laten maken met bijvoorbeeld de naam en het logo van je school erop. Als je dat wilt, neem dan even contact op met onze vormgever en deel je wensen. 

Leuk Meisje

Geen digitaal portfolio?

Onze ervaring is dat een pak- en bladerversie van een portfolio in de praktijk het meest kind-, ouder- en leraarvriendelijk werkt. 

 

In de zoektocht naar een gebruiksvriendelijke versie van een portfolio, probeerden we in scholen heel wat verschillende vormen uit. Steeds is de conclusie dat een digitaal portfolio voor jonge kinderen in de praktijk minder goed werkt dan een pak- en bladerversie. Papier is emotie, is de les die we ook van ouders leren. 

En omdat we willen delen wat werkt, adviseren we het gebruik van een pak- en bladerversie van een portfolio boven een volledig digitaal instrument. 

Ontwikkelgesprek

Een aantal keren per jaar voer je als professional een ontwikkelgesprek met kind en ouder(s) en/of opvoeder(s)Kinderen blijken al jong goed in staat om hun leren te presenteren met behulp van hun map. 

 

De meeste scholen en kindcentra voeren zo'n twee à drie keer per jaar een ontwikkelgesprek. Sommigen doen dat voor ieder kind op hetzelfde moment en anderen meer verspreid over het jaar (bijvoorbeeld in de maand dat een kind jarig is en een half jaar daarna). Gesprekken worden gevoerd vanuit een waarderend perspectief (Rode bril). Kind, ouder(s) en professional(s) hebben een gelijkwaardige rol en in principe kan ieder gespreksleider zijn. Samen wordt de actuele ontwikkeling bekeken. Vervolgens wordt besproken welke behoeften een kind heeft om een stap in ontwikkeling te kunnen maken. 

Klein kind met grote glazen

Ontwikkelmarkt

We adviseren om ouders regelmatig uit te nodigen om zelf te ervaren wat hun kind geleerd heeft. 

Ouders willen graag weten wat hun kind doet op school en wat het er leert. Een ontwikkelmarkt, mappenmiddag of portfoliomoment wordt door ouders dan ook als bijzonder waardevol ervaren. Nodig hen bijvoorbeeld aan het eind van een thema uit om mee te vieren. Kinderen presenteren dan wat zij die periode hebben gedaan, ontdekt en geleerd. Zo'n moment is meteen een mooie gelegenheid voor ouder en kind om samen het eigen werk van het kind te bekijken dat verzameld is in de map.

bottom of page