top of page

IK Ontwikkel in scholen en kindcentra

Verrassend anders

IK Ontwikkel om inclusief mens- en wereldgericht onderwijs op iedere school mogelijk te maken.

 

IK Ontwikkel alles wat je nodig hebt om verantwoord, onderbouwd en op eigen wijze onderwijs in samenhang te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Met daarbij goed zicht op de (brede) ontwikkeling van ieder kind.

 

IK Ontwikkel voor (en door) bevlogen professionals in onderwijs en opvang die vakmanschap serieus nemen en boven de methode willen staan. 

  • Los komen van het leerstofjaarklassensysteem?

  • Zonder toetsdruk goed zicht op brede ontwikkeling van ieder kind?

  • Onderbouwd en verantwoord onderwijs in samenhang ontwerpen, uitvoeren en evalueren?

IK Ontwikkel voor jou: 

IK Ontwikkel verrassend anders

Door IK Ontwikkel is er goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind en kunnen we dit ook nog eens duidelijk in beeld brengen. Ook voor de inspectie. 

Baby spelen met bouwstenen

Voor teams die boven de methode willen staan. 

IK Ontwikkelaars geloven in de kracht van vakmanschap van binnenuit en willen bijdragen aan onderwijs en opvang waar ieder kind kan ontwikkelen van binnenuit. 

 

IK Ontwikkel mens- en wereldgericht. Op basis van actuele inzichten uit wetenschap en praktijk, vanuit doelen en leerlijnen, thematisch en met de mogelijkheid om methoden als bron te gebruiken. Afgestemd op de visie, het team en de kinderen van je school of kindcentrum (PO-SBO-SO-opvang).

..
bottom of page